Software Control Testing

Yksi aktiivisimmista toiminta-alueistamme nykyään sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti on Software Control Testing (SCT), ohjelmistojen kontrollitestaus. Yritysten kasvava paine kehittää uusia IT-järjestelmiä yhä nopeammin saa aikaan sen, että yhä useammat tunnustavat riittämättömien testausmenetelmien aiheuttaman riskin.

Omien testiprosessien jatkuva ylläpitäminen saattaa tuntua ylivoimaiselta, mutta jos se jää tekemättä, seurauksena on huonolaatuisia IT-järjestelmiä. Tämä puolestaan lisää yrityksen kustannuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä.

Software Control Testing -testauksessa testausasiantuntijamme tukevat yrityksiä, jotka näkevät testiprosessiensa muokkauksen, parantamisen ja hallintaan saamisen edut. Yrityksesi voi SCT-ratkaisuja hyödyntämällä päästä osalliseksi eduista, joita ovat esimerkiksi:

  • Alentuneet testaus- ja ylläpitokustannukset
  • Alentuneet muutoskustannukset haasteiden varhaisen tunnistamisen takia
  • Lyhentynyt "time to market" -vaihe
  • Järjestelmien nopeampi toimitus ja parempi laatu
  • Parempi ajan, kustannusten ja laadun hallinta
  • Automatisoitu testiprosessi
  • Suurempi käyttäjätyytyväisyys
  • Lisääntynyt testityökalujen ja asiantuntemuksen uudelleenkäyttö


Tee yrityksestäsi testivoittaja

SCT:n ydin koostuu kahdesta palvelusta:

  • TPI®-mallimme avulla saat nopeasti silmäyksen siihen, miltä testiprosessisi näyttävät, ja tunnistat lyhyen ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia parannuksiin.
  • Sogetin suurta kansainvälistä menestystä saaneen, selkeästi kuvatun ja jäsennellyn TMap® -menetelmän avulla saat aikaan tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen testiprosessin.

Lue myös Managed Testing Services -palveluista - optimaalisesta ratkaisusta, jossa otamme vastuun koko testiprosessistasi.


Tiedämme testauksesta kaiken tietämisen arvoisen

Meillä Sogetissa on yli 3 000 ammattitestaajaa.  SCT-asiantuntijoillamme on asiantuntemus ja kokemus, joita tarvitaan testauksessa sekä yrityksen testiprosessien parantamisessa. Testausasiantuntijamme avustavat muutosprosessin kaikissa vaiheissa - tavoitteiden ja laajuuden kuvauksesta todellisen tilanteen kuvaukseen ja parannusaloitteiden käynnistämiseen sekä ehdotettujen muutosten toteuttamiseen.

Testaukseen liittyvät palvelut

TPI® – Sopeuta testausprosessisi yrityksesi tavoitteisiin.

TMap® – Tehostaa testiprosessejasi.

Managed Testing Services – Anna meidän ottaa vastuu testimenetelmistäsi

Scrum-testaus - Rakenna järjestelmiä, joilla on oikea laatu jo ensimmäisestä päivästä alkaen

Testin automatisointi TMap® (TAKT ®) -työkaluilla – Entistä nopeampaa ja parempaa testausta.

SAP testaus – Rajoita riski monimutkaisten SAP-sovellusten ja –integrointien käyttöönotossa

PointZERO® – Tee oikein alusta lähtien

Multimediamateriaali

Mikko MisukkaYhteyshenkilöt 

Haluatko tietää lisää testaukseen liittyvistä palveluistamme?

Yhteyshenkilö:
Mikko Misukka,
+358 40 590 4909

Julkaisut

Les TMap® Next ja TPI® NEXT tai muita testikirjoistamme. Katso julkaisuarkistoamme.