Liikeidea

Sogetin liikeidea:

Sogeti parantaa asiakkaan toiminnan kannattavuutta tarjoamalla paikallisia IT-ratkaisuja globaalilla tasolla. Suomessa tavoitteenamme on olla testausalan johtava yritys.

Liikeideamme on moniosainen:

Paikalliset IT-ratkaisut…

 • Panostamme IT-alaan 100-prosenttisesti
 • Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa
 • Sertifioidut konsultit lähellä asiakkaita
 • Asiakkaan odotusten kartoitus ennen projektin käynnistämistä
 • Asiakastyytyväisyyden mittaus projektin päättymisen jälkeen
 • Suomessa keskitymme ohjelmistojen testaus- ja laadunvarmistuspalveluihin
 • Toimittaja- ja tuoteriippumattomuus
 • Panostus pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin

… johtavat toiminnan ymmärtämiseen

... globaalilla tasolla

 • Täydellisiä IT- ja management-ratkaisuja 
 • Käytettävissä strategisia yhteistyökumppaneita
 • Globaali tietämys tarjoaa paikallisia asiakasetuja
 • Globaalit työkalut tarjoavat paikallisia asiakasetuja
 • Globaali toimija pohjoismaisten kilpailijoiden keskuudessa