Älykäs automaatio – Viisi vinkkiä automaatiohankkeen läpivientiin
BLOG
ÄLYKÄS AUTOMAATIO JA RPA

Älykäs automaatio – Viisi vinkkiä automaatiohankkeen läpivientiin

Koneoppimisen yhdistäminen ohjelmistorobotteihin tekee liiketoimintaprosessien automatisoinnista älykästä. Lopputuloksena syntyy uusia innovaatioita, kehittyneempiä prosesseja ja huomattavia liiketoimintahyötyjä. Tässä blogiartikkelissa älykkään automaation pioneeri Jaakko Lehtinen kertoo vinkit onnistuneen automaatiohankkeen läpivientiin.

Älykäs automaatio uudistaa liiketoimintaprosesseja, ei vain automatisoi niitä

Ohjelmistoroboteilla automatisoidaan prosesseja ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan. Tavallisimmin ohjelmistorobottien toimintalogiikka perustuu aikaisemmin ihmisen suorittamaan työhön. Älykäs automaatio puolestaan pyrkii uudistamaan koko liiketoimintaprosessia. Se on joukko teknologioita, joten se ei rajoitu vain prosesseihin joissa syöte on valmiiksi jäsenneltyä ja säännöt ennalta määriteltyjä. Muun muassa koneoppimisen ansiosta älykäs automaatio voi oppia ihmisen työstä sekä muodostaa itsenäisesti päätelmiä, joiden mukaan se muuttaa omaa toimintaansa.

Automatisointi ei tarkoita ihmisälyn korvaamista. Ohjelmistorobottien kanssa ihmisiä tarvitaan poikkeamatilanteiden käsittelyssä, robottien ohjelmoinnissa ja niiden ylläpidossa. Älykäs automaatio tähtää entistä enemmän siihen, että ihmiset pystyvät tekemään lisäarvoa tuottavaa työtä toistuvien rutiinien sijasta ja esimerkiksi puuttuvat toimeksiantoihin vain silloin kun ne poikkeavat ennalta-arvattavista tilanteista.

5 vinkkiä automaatiohankkeen läpivientiin

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mutta ainakin seuraavat kohdat tulee huomioida jo automaatiohankkeen alkumetreillä.

#1 Ota automaation suunnittelussa huomioon koko prosessi

Ohjelmistorobotiikan avulla voit automatisoida tehtäviä. Älykkään automaation avulla voit vaikuttaa koko prosessiin ja siten kehittää liiketoimintaa. Sen sijaan, että esimerkiksi säästäisit aikaa vain tietyssä laskujen käsittelyn tehtävässä, kannattaa miettiä miten koko laskutusprosessin läpimenoaikaan voisi vaikuttaa.

Jotta tässä onnistutaan, on suunnitteluvaiheessa tärkeää hahmottaa koko liiketoimintaprosessi. Esimerkiksi tilausketjun automatisoinnissa on huomioitava koko prosessi verkkosivun chat-keskustelusta toimituksen suorittamiseen asti.

#2 Porrasta käyttöönotto pilotoinnin sijaan

Pilottihankkeiden ja erilaisten kokeilujen suurin synti on kokeiluasenteen mukana tuleva kaikkia vaivaava huolettomuus. Jos kokeilun tavoitteena on vain teknologian testaaminen, on prosessin automatisoinnin hyötyä ja jokapäiväisen automaatiotuotannon edellytyksiä hankala hahmottaa ja todentaa.

Sen sijaan portaittainen automatisoinnin käyttöönotto on järkevää, esimerkiksi toiminnoittain tai osastoittain. Vaikka tavoitteena olisi lyhentää koko tilaus- ja toimitusketjun läpimenoaikaa, voi olla järkevämpi aloittaa pienemmästä osakokonaisuudesta. Automaatio voidaan ottaa tuotantokäyttöön silloin, kun tekeminen on linjassa koko prosessiin kohdistuvien suunnitelmien kanssa.

#3 Skaalaa automaatiota eri toimintoihin

Automaation tiekartalla edetessä on tärkeä hahmottaa vaikutusten mittasuhteet. Esimerkiksi ohjelmistorobottien laajamittaisessa käytössä kannattaa toki tähdätä lisenssimäärän optimointiin, mutta samalla on syytä muistaa lisenssien yleensä aiheuttavan vain murto-osan koko automaatiohankkeen kustannuksista.

Suurin osa käyttöönottojen jälkeisen ajan kuluista syntyy ylläpidosta: insidenttien ja muutosten hallinnasta, nopeaa toimintaa vaativista tilanteista ja siitä, että automaatio-osaajien on oltava tavoitettavissa ja käytettävissä yllättävälläkin hetkellä. Joskus tämä valitettavasti unohtuu automaatiohankkeiden kannattavuuslaskelmia laadittaessa. Lopputuloksena voi olla pettymys: 50 toteutusta, joista saa pienen hyödyn vaatii luultavasti paljon enemmän ylläpitotyötä kuin yksi toteutus, josta tulee 50-kertainen hyöty.

#4 Suunnittele tuotantomalli huolella

Ohjelmistorobotit ja automatisoidut prosessit eivät toimi ikuisesti ilman ihmisiä. Kun automaation määrä tuotannossa vähitellen kasvaa, saattaa huonosti organisoidussa toiminnassa automaatiokehittäjien aika enenevissä määrin hukkua päivittäisten tuotannollisten asioiden selvittelyyn.

Jos dokumentoinnissa on oiottu ja parhaita käytäntöjä ei ylipäänsä ole sovittu, ollaan pahimmillaan yksittäisen henkilön varassa, kun jokin odottamaton tilanne tulee eteen. Siksi onkin syytä jo hyvissä ajoin miettiä, miten automaatiokokonaisuutta hallinnoidaan ja miten päivittäiset tuotannolliset asiat hoidetaan.

Saatavilla on myös palveluratkaisuja, joissa asiakkaan automaatioympäristön ylläpito voidaan ulkoistaa toimittajalle tai jopa koko älykkään automaation tuotanto ja kaikki siihen liittyvät tehtävät voidaan toteuttaa pilvipalveluna, jossa asiakkaan huoleksi jää lähinnä automaatiokohteiden suunnitteluun osallistuminen.

#5 Hyödynnä globaalia osaajaverkostoa – varmistat nopeuden ja kustannussäästöt

Älykäs automaatio ei ole mikään tietty yksittäinen ohjelmisto tai teknologia. Parhaiten sopivien teknologioiden valintaan ja niiden hyödyn maksimoimiseen vaaditaan monialaista osaamista. Projekteihin nopeutta ja kustannussäästöjä voidaan tuoda Rightshore-mallilla: paikallinen tiimi tekee projektista sujuvaa ja kommunikoinnista vaivatonta, vaikka samaan aikaan hyödynnettäisiin toisaalla olevia asiantuntijoita ja tietyn teknologian osaamista.

 

Kirjoittaja Jaakko Lehtinen toimii Sogetin automaatio-, tekoäly- ja analytiikkapalveluiden johtajana. Hän kohtaa lähes päivittäin eri toimialojen johtavia yrityksiä ja auttaa soveltamaan jatkuvasti kehittyviä teknologioita tosielämän tarpeisiin ja haasteisiin. Yhä useammin se tarkoittaa erilaisten älykkääksi automaatioksi, hyperautomaatioksi tai tekoälyksi kutsuttujen ratkaisujen hyödyntämistä. Suomessa Jaakko tunnetaan yhtenä ohjelmistorobotiikan (RPA) pioneereista: aika moni onkin kuullut aiheesta aikoinaan ensimmäistä kertaa juuri Jaakon kertomana, sillä hän aloitti kansainvälisen RPA-palveluliiketoiminnan kehittämisen jo vuonna 2014 ja on siitä alkaen ollut levittämässä automaatioilosanomaa pitkin Pohjois-Eurooppaa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus ulkoistuspalveluista, palvelutuotannosta ja prosessien kehityksestä.

CONTACT
  • Jaakko Lehtinen
    Jaakko Lehtinen
    Director of Automation, AI and Analytics
    +358 41 501 3917