blog-ctr
BLOG
TESTAUS

Avainhuomiot Continuous Testing Report 2019 -raportista

Sogeti on julkaissut vuoden 2019 Continuous Testing Reportin. Raportissa on tiedusteltu it-alan trendejä ympäri maailman laajalti ja toimialariippumattomasti. Kokosin tähän blogiin raportin kiinnostavimmat huomiot. Koko raportin pääset lukemaan täältä.

DevOps laajenee hiljalleen

DevOps ja Agile ovat alalla edelleen kovassa huudossa, 58% vastaajista julkaisee päivittäin edes johonkin ympäristöön.

Kuitenkin siinä missä monet ovat ottaneet käyttöön joitakin testausta automatisoitavia asioita tai hyödyntävät vaikkapa automaattista tuotantoonvientiä, koskee automatiikka useimmiten vain osaa prosesseista. Näin ollen kokonaisvaltainen DevOpsin suunnitteluratkaisu puuttuu.

Tämä mikä luultavimmin johtuu siitä, että DevOps-työkalut nähdään usein edelleen kehittäjien työkaluina eikä niitä nähdä kokonaisprojektin työkaluina eikä niitä synkronoida muuhun tekemiseen.

Kehitystiimin ajasta testiympäristöjen kanssa toimiminen, julkaisut, luomiset ja odotusajat vievät keskimäärin 30-50% kehitysajasta. Tähän tarjotaan ratkaisuna erillistä testiympäristöihin keskittynyttä henkilöä ja kontittamismalleihin siirtymistä kehitystyössä, jotta odotusaikoja voidaan vähentää. Olennaista on määrittää prosessit hyvin ja valita työkalut sitten.

Lisäpotkua testitapausten luontiin mallipohjaisesti

Raportti ehdottaa, että testitapausten ajamisen nopeuttamisen lisäksi olisi keskityttävä testitapausten kehittämisen nopeuteen ja panostaa siitä avustaviin työkaluihin ja prosesseihin. Testausta hidastaa se, ettei tarvittavia vaatimuksia saada kyllin tarkasti kuvattua.

Yksi vastaus tähän on mallipohjainen testaus (Model Based Testing). Mallinnusratkaisut vastaavat määritysvaikeuksiin luomalla testattavasta tuotteesta mallin ja sen avulla tarvittavat testitapaukset jokaista ohjelmiston osaa kohden. Tällä tavalla myös tunnistetaan keskinäisiä riippuvuuksia.

Käyttäjätarinoiden kirjoittamisessa olisi syytä siirtyä useammin käytöspohjaiseen kehitykseen (Behaviour Driven Development). Tällöin tarinat voidaan siirtää suoraan testitapauksiksi.

Testidata takkuaa

Merkittävimpiä ongelmia testauksen suhteen ovat edelleen testidatan hallinta, testiympäristöjen luonti ja hallinta sekä tarpeeksi hyvien vaatimusmäärittelyjen tekeminen. Pelkästään testidatan hallinnointi, generointi ja etsiminen vie keskimäärin 40-51% kokonaistestausajasta. Ydinongelmana on useasti se, ettei testidatan hallinnointiin  ole selkeää prosessia tai suunnitelmaa.

Nämä siirtyvät suorina pullonkauloina testaamiseen, kun testauksen alustus syö testausaikaa. Eritoten vaatimusmäärittelyjen tekemiseen testaajilla ei välttämättä ole edes pääsyä, siksi Shift-Left on tärkeä toimintamalli: testaajat pitää saada mukaan alusta alkaen.

Yhteinen projekti, yhteisiä prosesseja 

Kehitysputken keskinäinen kommunikaatio rakoilee edelleen. DevOpsin hallintaan tarvittaisiin selkeämpiä ja hallitumpia prosesseja, jotka ottaisivat huomioon kaikki osapuolet, jotka kehitystyöhön liittyvät. Siinä missä kehittäjille DevOpsin kanssa toimiminen on helpompaa, voi moni liiketoiminnan puolella kokea prosessit vielä oudoiksi tai oman työnkuvan kanssa epäsopiviksi.

Ohjelmistoprojektien nopeuttamiseksi on syytä huolehtia, että prosessit hiotaan kaikissa yrityksen toimittajaympäristöissä yhteensopiviksi muun muassa testidatan luonnissa, raportointimetriikoiden valitsemisessa sekä ympäristöjen luomisessa.

Tiimeille pitää antaa mahdollisuus käyttää haluamiaan työkaluja tai vaikkapa ohjelmointikieliä, sillä oman työn ohjaus tutkitustilisää motivaatiota. Olennaista on tietysti synkronoida toimintatavat keskenään, vaikka niissä eroja olisikin.

Muutos alkaa pienestä

Kokonaisvaltaisen ratkaisun kerralla tuominen sisään epäonnistuu lähes varmasti. Yritysten tulisikin aloittaa pienestä ja ottaa yhdelle projektitiimille käyttöön soveltuvat prosessit ja työkalut. Kun toimintamalli on todettu hyväksi, voidaan sitä jalkauttaa hiljalleen ja suunnitellusti muualle yrityksessä ja rakentaa yrityksen kaikkiin toimintoihin soveltuvaksi.

Pienistä puroista kasvavat suuret virrat ja näin suurempikin organisaatio voi toteuttaa muutoksensa kestävästi.

CONTACT
  • toumas peurakoski
    Tuomas Peurakoski
    Managing Consultant
    +35 82 074 63 88 0
Continuous Testing Report