nordic_graduates
BLOG
TESTAUS

Nordic Graduates -ohjelma on intensiivinen oppimisen väylä testaustyöhön

Testauskonsultin työssä vaaditaan laaja-alaista ymmärrystä testausmenetelmistä, -prosesseista ja työkaluista sekä rohkeutta tuoda esiin omia näkemyksiä. Nuorelle vastavalmistuneelle konsultin rooli on kiinnostava, mutta saappaat voivat tuntua ainakin alkuun liian suurilta. Nordic Graduate -ohjelma onkin erinomainen väylä kasvattaa työssä tarvittavaa osaamista teorian ja käytännön kautta.

Kolmen viikon opintojaksolta kattava katsaus testaustyön eri osa-alueisiin

Analyytikkona työskentelevä Joonas Vauhkonen on yksi vuoden 2018 Nordic Graduates -ohjelman suorittaneista osaajista. Aktiivisesti urheilua ja musiikkia vapaa-ajallaan harrastava Joonas haki ohjelmaan valmistuttuaan Aalto-yliopiston Teknillisen fysiikan ja matematiikan linjalta pääaineenaan Systeemianalyysi ja operaatiotutkimus. 

”Nordic Graduates -ohjelma vaikutti siltä, että se tarjoaa todella hyvän oppimismahdollisuuden ja väylän päästä kiinni itse työhön. Aiempaa kokemusta testaustyöstä mulla ei ollut, mutta työnkuvaus vaikutti mielenkiintoiselta ja vaihtelevalta, ja ennen kaikkea omaan opintotaustaan sopivalta, joten päätin hakea mukaan ohjelmaan.”

Sogetin Nordic Graduates -ohjelma koostuu kahdesta osa-alueesta; orientoitumisjaksosta ja kolme viikkoa kestävästä intensiivisestä opiskelujaksosta. Intensiivisen opintojakson aikana pohjoismaiset osaajat kokoontuvat yhteen paikkaan ja saavat kattavan perehdytyksen testauksen menetelmiin, viitekehyksiin ja käytössä oleviin työkaluihin sekä teorian että harjoitusprojektin kautta. Koulutuksen aikana tutustutaan huolellisesti myös Sogetin omien asiantuntijoiden kehittämään TMap-filosofiaan, joka luo raamit Sogetin testaustyölle kaikissa maissa. 

”Kurssin aikana käytiin läpi kaikki testauksen osa-alueet aina testauksen suunnittelusta ja -strategiasta testausmenetelmiin asti. Kahden viikon teoriaosuuden päätteeksi pääsimme myös soveltamaan opittua käytännössä harjoitusprojektin kautta. Rakensimme itse testisuunnitelman, -strategian ja teimme tarvittavat tuoteriskianalyysit. Näiden pohjalta lähdimme suunnittelemaan ja tekemään varsinaisia testikeissejä  ja kokeilemaan käytössä olevia testityökaluja. Asiat jäi hyvin mieleen, kun pääsi itse kokeilemaan niitä käytännössä.”

Ohjelman sisällöstä vastaavat Sogetin kansainväisen verkoston huippuasiantuntijat, jotka tarjoavat monipuolisia näkökulmia testaustyöhön.

”Alussa oli vaihtuvia luennoitsijoita eri aihealueista, mutta erityiskiitoksen saa varsinaisen Sogetin viitekehyksen, TMapin opetuksesta vastannut luennoitsija ja ohjaaja Jakob Frisenvang. Tykkäsin erityisen paljon hänen tavastaan opettaa. Kurssi oli keskusteleva ja hän vastasi hyvin esiin nousseisiin kysymyksiin ja kykeni selittämään tarvittaessa asiat myös riittävän yksinkertaisesti, jotta ei jäänyt tyhjiä aukkoja.”

Testausosaamisen lisäksi kurssin aikana keskityttiin myös valmentamaan osaajia työhön konsulttina.

”Kurssin aikana käytiin läpi myös konsulttina toimimista, ja sitä mikä on konsultin rooli ja minkälainen on hyvää konsulttikäyttäytymistä asiakkaalla. Asiakkaan luona on tärkeää muistaa, että olet itse testauksen ammattilainen ja tuoda sitä näkemystä rohkeasti esiin ja samalla auttaa asiakasta kasvattamaan ymmärrystä tässä kentässä.”

Asiakasprojekteihin kiinni kokeneemman konsultin työparina

Tällä hetkellä Joonas toimii analyytikkona muutamassa erilaisessa projektissa, joissa hän on päässyt kokeneemman konsultin parina työskentelemään mm. testausprosessin tehostuksen parissa sekä testimateriaalin hallintaan ja siirtoon liittyvän järjestelmän hallinnan ja ylläpidon parissa. Kokeneemman konsultin työparina työskenteleminen on tyypillistä nuorille osaajille, sillä konsultin työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, jossa täytyy kyetä tekemään itsenäisiä päätöksiä, ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja auttaa asiakasta tekemään valistuneita päätöksiä testaukseen liittyen. On siis tärkeää, että konsultilla on riittävästi kokemusta ja ymmärrystä  taustalla.

”Ohjelman jälkeen on jatkettu opiskelua kotitoimistolla ja valmistauduttu tuleviin asiakasprojekteihin. Olen ollut parissa projektissa mukana ”varjostamassa” kokeneempia konsultteja  ja tarkastelemassa heidän  työskentelytapojaan ja oppinut siinä sivussa varsinaisesta työstä.”

Tulevaisuudessa Joonas haluaa kehittyä ammatillisesti, olla monipuolisesti mukana erilaisissa projekteissa ja nähdä työtä kokonaisuuksien johtamisen kautta. GDPR luo edelleen kiinnostavia haasteita organisaatiolle ja erityisesti testidatan hallintaan – käyttämiseen ja siirtämiseen liittyvät projektit kiinnostavat Joonasta. Oman osaamisen kasvattamisen ja jatkuvan kehittymisen lisäksi Joonakselle on tärkeää hyvä työyhteisö ja porukka, jonka kanssa työn tekeminen on kivaa.

”Tykkään siitä, että Sogetilla on otettu tosi hyvin vastaan. Yksi Sogetin pääprinsiipeistä, ”et ole koskaan yksin”, on toteutunut todella hyvin. Tyhmiäkin kysymyksiä on saanut esittää, ja koen, että mut on otettu tosi hyvin mukaan ja lähdetty kasvattamaan konsultiksi – täällä tuetaan todella hyvin kasvua.”

Joonaksen mukaan Nordic Graduate -ohjelma sopii kaikille testaustyöstä kiinnostuneille vastavalmistuneille tai esimerkiksi dippatyötä vaille valmiille opiskelijoille. Oleellisinta on halu jatkuvaan oppimiseen, kiinnostus teknologiaa kohtaan, ja useasti myös halu olla rikkomassa sitä. Testaajaksi puolestaan sopii luonteeltaan uteliaat, analyyttiset ja ongelmanratkaisukykyiset ihmiset, joilla löytyy intoa ja sitkeyttä miettiä, missä kohdissa testattava systeemi voisi pettää tai tehdä jotain odottamatonta.