Testiautomaatioakatemia
BLOG
TESTAUS

Testiautomaatioakatemia väylänä laadunvarmistuskonsultin työhön

"Suosittelisin Testiautomaatioakatemiaa opintojensa loppuvaiheessa olevalle tai vastavalmistuneelle opiskelijalle, joka haluaa saada vauhdikkaan startin uralleen ja on kiinnostunut konsulttina työskentelystä, testiautomaatiosta ja laadunvarmistuksesta."

Olen Jenna Lindroos ja työskentelen konsulttina Sogetilla. Valmistuin 2019 joulukuussa Metropolian ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Aloitin työt alunperin Capgeminin Young Professionals -ohjelmassa huhtikuussa 2019. Kuukautta myöhemmin minulle kerrottiin Sogetin Testiautomaatioakatemiasta, johon sain mahdollisuuden osallistua ja päästä työskentelemään testauksen sekä laadunvarmistuksen parissa. Capgemini ja Sogeti ovat minulle ensimmäisiä oman alani työpaikkoja.

Lähdin Testiautomaatioakatemiaan mukaan puhtaasta kiinnostuksesta testausalaa kohtaan. Myös yleiskuvan ja -taitojen saaminen IT-alasta olivat suurimpia syitä lähteä mukaan ohjelmaan. Testiautomaatioakatemia sisälsi muutaman viikon intensiivijakson opiskelua testiautomaation perusteista, työkaluista ja itse konsultin työstä Sogetin kokeneempien konsulttien opastamana. Viikot sisälsivät koulutuksia ja itseopiskelua sopivassa suhteessa. Lisäksi akatemian lopussa oli mahdollisuus suorittaa Sogetin oma laadunvarmistuksen TMap sertifikaatti.

Opin akatemiasta hyvät perusteet testiautomaatiosta, erityisesti Robot Framework -työkalusta ja siitä, mitä yleisesti ottaen laadunvarmistuskonsultilta odotetaan. Pääsin akatemian jälkeen erääseen asiakasprojektiin kehittämään ja tekemään testiautomaatiota kyseisellä Robot Framework -työkalulla. Projekti on minulle ensimmäinen ja olen ollut mukana noin vuoden. Meillä on Suomen tiimin lisäksi työntekijöitä kahdesta muusta maasta, työkielenä on pääsääntöisesti englanti, mutta asiakkaan ollessa julkiselta sektorilta, kommunikoimme välillä myös suomeksi. Työskentelemme SAFe:a hyödyntäen ja olen pitänyt siitä, miten meillä suunnitellaan ja toteutetaan sprintit; kun on selkeät tavoitteet ja etenemistä seurataan, on oman työn toteutus helpompaa. Normaalisti teemme töitä asiakkaan tiloissa, mutta ymmärrettävistä syistä työskentelemme toistaiseksi etätyöpainoitteisesti.

Projektissa aloittaminen jännitti alkuun paljon ja omaksuttavana oli paljon uutta. Sopivan perehdytyksen ja kivojen tiimikavereiden tuella sain kuitenkin kokonaiskuvan haltuun melko nopeasti. Parasta projektin aikana on ollut huomata isoja harppauksia omassa ammatillisessa kehityksessä sekä se, että olen päässyt hyödyntämään Testiautomaatioakatemiassa opittuja taitoja käytännössä. Erityisesti oli kiinnostavaa päästä toteuttamaan testiautomaatiota kokeneemman kollegan ja asiakkaan kanssa aivan projektin alusta asti. Työ on ajoittain haastavaa, mutta ei suinkaan mahdotonta. Tämä motivoi kehittymään ja oppimaan lisää. Lisäksi aina on joku, jolta on voinut tarvittaessa kysyä vinkkejä tai apua – Sogetilla et ole koskaan yksin 😊.

Suosittelisin Testiautomaatioakatemiaa opintojensa loppuvaiheessa olevalle tai vastavalmistuneelle opiskelijalle, joka haluaa saada vauhdikkaan startin uralleen ja on kiinnostunut konsulttina työskentelystä, testiautomaatiosta ja laadunvarmistuksesta. Sogetilta löytyy hienoa joustoa ja kannustusta opintojen loppuunsaattamiseen. Isona plussana omien opintojeni loppuvaiheessa oli se, että sain tehdä opinnäytetyötäni myös työajalla. Lisäksi akatemiasta voi hyötyä sellainenkin henkilö, joka on aiemmin työskennellyt jossakin IT-alan roolissa ja on kiinnostunut työskentelystä laadunvarmistuksen ja testiautomaation parissa.

Kiinnostaako työskentely testiautomaation parissa?
Lue lisää ja hae mukaan Test Automation Academy -traineeohjelmaamme 24.1.2021 mennessä. Lisätiedot täältä