World Quality Report: Laadunvarmistuksen rooli DevOps/Agile-projekteissa
BLOG
DEVOPS

World Quality Report: Laadunvarmistuksen rooli DevOps-mallissa

Yhtenä merkittävimmistä teemoista tämän vuoden World Quality Reportissa nousi esiin ”Orchestrating quality assurance in agile and DevOps" eli miten ketterässä kehityksessä ja DevOpsissa voidaan hyödyntää laadunvarmistusta paremmin. Koostin tähän blogiartikkeliin tärkeimmät huomiot aiheesta, sekä siitä miten yritykset kokevat testauksen roolin DevOps-projekteissa.

Agile ja DevOps yleistyvät – suurimmat pullonkaulat löytyvät prosesseista ja ihmisistä

Eri alojen toimijoita haastatellessa näkemykset olivat liikuttavan yksimielisiä: suurimmat ongelmat ketterän kehityksen ja DevOpsin kohdalla ovat liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan toimintatapojen haltuunotto. Suurin osa vastanneista käytti ketteriä toimintatapoja ja DevOpsia jollain tasolla, mutta vain yksi prosentti vastanneista vastasi, ettei toimintatapojen kanssa oltu kohdattu lainkaan ongelmia.

Suurimmat pulmat eivät tällä hetkellä olekaan teknologisia vaan prosesseihin ja henkilöihin liittyviä. Tiimeillä on vaikeuksia löytää oikeita kohteita mihin testien ja testiautomaation pitäisi kohdentua, toistaa testejä sprintien halki tai arvioida paljonko testaukseen tulisi panostaa. Myös ammattimaisen testauskokemuksen puute tiimeissä näkyy.

Ainoita suoraan teknologiseen puoleen liittyviä ongelmia olivat testiympäristö- ja testidataongelmat. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeanlaista dataa ei saatu sopivaan ympäristöön ajoissa.

Positiivisena puolena mainittakoon, että suurin osa vastaajista oli saanut siirrettyä testaustaan samaan sykliin kehityksen kanssa eikä se enää laahannut perässä.

Kokonaisuuksien testaus ratkaisee

Mikä siis ratkaisuksi? Yksi olennainen asia on priorisoida testausta ja panostusta tarvittavilla tavoilla. Vaikka teknologiset ratkaisut kehittyvätkin ja niitä otetaan mielellään käyttöön koko projektissa, tulisi selvittää, miten niistä saadaan eniten hyötyä.

Yksi olennaisimmista kehityskohteista on liiketoimintaprosessien end-to-end -testaus. Yksittäiset tiimit keskittyvät helposti omien käyttäjätarinoidensa testaamiseen ja tämä jättää puutteita useamman tiimin ja järjestelmän läpi kulkevien liiketoimintaprosessien laadunvarmistukseen. Esimerkiksi Behaviour Driven Development -mallien käyttäminen ja mallipohjainen testaussuunnittelu voi vastata tähän.

Tulevaisuuden testaajalta vaaditaan paljon

Uudet toimintamallit vaativat myös testaus- ja laadunvarmistuksen ammattilaisilta uudenlaisia kykyjä. Etenkin automaatio-osaamista tarvitaan paljon, samoin kuin kykyä toteuttaa suorituskykytestausta. Laajemmat E2E-liiketoimintaprosessit vaativat myös testitapaussuunnittelulta uudenlaista ajattelutapaa: keihin kaikkiin uusi toiminnallisuus oikeasti vaikuttaa ja ketkä kaikki oikeastaan ovatkaan stakeholdereina?

Kaikki osoittaa siihen, että tiimien keskinäinen synkronointi ja koordinointi on ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden ohjelmistokehityksen suhteen.

Lataa uusin World Quality Report

Sogetin vuosittain julkaiseman World Quality Reportin mukaan digitaalisen laadunvarmistuksen ja testauksen tärkein tehtävä on varmistaa, että kehitysprojektit täyttävät liiketoiminnan niille asettamat tavoitteet. Raporttia varten on haastateltu yli 1700 CIO:ta ja teknologiajohtajaa 32 maasta ja useilta eri toimialoilta. Käy lukemassa tuoreimmasta raportista mm. miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa testausprosesseja, mitkä ovat parhaat käytännöt testidatan hallintaan ja miten tietoturvan merkitys kasvaa yritysten IT-strategiassa. Lataa raportti tästä.

Ota yhteyttä
  • toumas peurakoski
    Tuomas Peurakoski
    Managing Consultant
    +35 82 074 63 88 0
World Quality Report 2019