World Quality Report 2019: Älykäs automaatio testausprosessin tukena
BLOG
COGNITIVE QA

World Quality Report: Älykäs automaatio osana laadunvarmistusprosessia

World Quality Report 2019 julkaisu käsittelee ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen trendejä. Sogetin vuosittain julkaisema raportti kerää yhteen teknologiajohtajien näkemyksiä kolmestakymmenestäkahdesta maasta ja kymmeneltä eri toimialalta. Tämä kirjoitus keskittyy käsittelemään raportin älykäs automaatio -lukua ja siinä mainittuja trendejä.

Automaation trendit ja haasteet

Yksi isoimmista trendeistä on automaation hyödyntämisen jatkuva kasvu erityisesti regressio-, käyttöliittymä- ja mallipohjaisessa testauksessa (Model-based testing, MBT)  sekä ohjelmistorobotiikassa (Robotic process automation, RPA). Yhtenä isoimmista automaatiohaasteista puolestaan nähdään bisnesvaatimusten suuri määrä ja nopeus, millä nämä vaatimukset kehittyvät ja muuttuvat. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastaajista pitääkin tätä suurimpana haasteena. Syynä tähän pidetään sitä, että markkinat eivät ole omaksuneet DevOps-metodeja riittävästi.

Toisena haasteena ovat testidata ja testiympäristöt, tai pikemminkin niiden tuottaminen ja hallitseminen. Käytetyt työkalut ja teknologiat nähdään riittämättöminä mukautumaan vaihtuviin bisnesvaatimuksiin. Toisaalta kolmekymmentä prosenttia vastaajista oli myös sitä mieltä, että erilaisia automaatiotyökaluja on liikaa. Monet näistä työkaluista eivät toimi hyvin yhteen ja niiden yhteistoiminta vaatii uusia manuaalisia prosesseja.

Raporttiin vastanneet teknologiajohtajat ennustavat, että organisaatioiden vuoden 2020 kehitysintressit koskevat seuraavia teknologioita: testiympäristöjen virtualisointi, MBT ja RPA. Automaatiolla saavutettavista hyödyistä isoimmaksi vastaajat näkivät paremman kontrollin ja läpinäkyvyyden testaustoimintoihin (63%), paremman testitapausten uusiokäytön ja hyödyntämisen (57%) sekä paremman vikojen havainnoinnin (56%). Vastaajat arvioivat automaatiokyvykkyytensä olevan hyvällä tasolla, mutta yksi keskeinen ongelma oli oikeiden osaajien sijoittaminen oikeaan tiimiin. Kyselyyn vastanneet eivät pitäneet machine learning -osaamista kovin tärkeänä, mikä oli yllätys raportin tekijöille, jotka uskovat koneoppimiskyvykkyyden olevan tulevaisuudessa tärkeintä automaatiosaamista.

Ei automaatiota ilman älyä

Testiautomaatio on ollut osa ohjelmistokehitystä yli 20 vuoden ajan. Silti osa sen lupaamista hyödyistä on jäänyt saavuttamatta. Syy tälle on toteutumattomalle potentiaalille on se, että organisaatioissa on keskitytty automatisoimaan manuaalisia askelia ilman älyä.

Automaatio ilman älyä ei osaa reagoida muutoksiin, ei pysty generoimaan dynaamisesti resursseja, eikä pysty tulkitsemaan tai ymmärtämään testituloksia, mikä on johtanut automaation suureen ylläpitotyömäärään. Tämä ylläpitötyö on suurelta osin syönyt automaation tuomat hyödyt. Raportin kirjoittajien mukaan automaatiota ei pitäisikään nähdä vain pelkkänä kyvykkyytenä, vaan alustana. Automaation tulisi olla alusta, jonka ympärillä on älykäs ja kehittyvä verkosto. Kun kaikki työkalut saadaan keskustelemaan keskenään ja elämään samassa älykkäässä ympäristössä osana koko ohjelmistokehityksen kaarta, luvatut hyödyt voidaan viimein saavuttaa.

Viisi vinkkiä älykkäämmän automaation suunnitteluun

Raportin kirjoittajat antavat viisi ohjetta älykkäämpien automaatiojärjestelmien suunnitteluun:

 1. Älykäs automaatiojärjestelmä on intuitiivinen, eli se osaa intuitiivisesti reagoida muutoksiin koodissa.
 2. Älykäs automaatiojärjestelmä on dynaaminen, eli se osaa testin suorituksen aikana muuttaa suoritustaan dynaamisesti, esimerkiksi etsiä koneoppimisen avulla suoritettavan polun ohjelmassa tapahtuvien muutosten mukaisesti.
 3. Älykäs automaatiojärjestelmä osaa luoda oman suoritusympäristönsä, eli ympäristön rakentamisen alustustiedostoista, joka kulkevat mukana automaatiokoodin repositoriossa.
 4. Älykäs automaatiojärjestelmä osaa automaattisesti priorisoida testicasejen suoritusta niiden tärkeysjärjestyksen mukaan, eikä kaikkia testejä tarvitse suorittaa samalla kerralla, koska kaikki testit eivät ole yhtä tärkeitä.
 5. Älykäs automaatiojärjestelmä osaa myös luoda tarvitsemansa testidatan, joko virtualisoimalla, ekstrapoloimalla olemassa olevaa dataa tai luomalla sitä synteettisesti.

 

Lataa ilmainen World Quality Report

Sogetin vuosittain julkaiseman World Quality Reportin mukaan digitaalisen laadunvarmistuksen ja testauksen tärkein tehtävä on varmistaa, että kehitysprojektit täyttävät liiketoiminnan niille asettamat tavoitteet. Raporttia varten on haastateltu yli 1700 CIO:ta ja teknologiajohtajaa 32 maasta ja useilta eri toimialoilta. Käy lukemassa tuoreimmasta raportista mm. miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa testausprosesseja, mitkä ovat parhaat käytännöt testidatan hallintaan ja miten tietoturvan merkitys kasvaa yritysten IT-strategiassa. Lataa raportti tästä.

Contact
 • Tuukka Virtanen
  Tuukka Virtanen
  Test automation consultant
  +358 40 044 9194
World Quality Report 2019