Design 2 Disrupt 2
UUTISET

The new digital competition analyzed in new report from Sogeti trend lab VINT

Sogetin tutkimuslaboratorio VINT analysoi uudenlaista digitaalisen liiketoiminnan kilpailumallia uudessa raportissaan

Sogetin globaalien trendien tutkimuslaboratorio VINT julkaisi toisen tutkimuksensa teemasarjaan ”Design to Disrupt”. Tutkimus käsittelee digitaalista liiketoimintaa nopeasti kehittyvien Agile Start Up –yritysten häirinnnällisen innovoinnin näkökulmasta.

Pariisi, Ranska / Vianen, Alankomaat, 24.03.2015 –Liiketoiminnallista häirintää tapahtuu laajasti uusien teknologioiden (SMACT*) myötävaikutuksella. Tämän vaikutuksesta asiakassektori muuttaa hankintamalliaan ja etsii uusia tapoja organisaatioilleen selvitä paremmin nykyisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Läheskään kaikki organisaatiot eivät ole vielä heränneet uuteen tilanteeseen, jossa uudet digitaaliset kilpailijat tulevat oman liiketoiminta-alueen ulkopuolelta. Näiden uusien toimijoiden selvästi huonommat tarjoukset hämmentävät alalla pidempään olleita toimijoita, joiden itse asiassa täytyisi olla hyvin varuillaan tästä uudesta häirintään perustuvasta innovoinnista.

”Uusi digitaalinen kilpailija on fiksu välikäsi jonka liiketoimintamalliin kuuluu palvella markkinoiden kumpaakin puolta ja joka omaa kyvyn reagoida nopeasti markkinan heikkouksiin.”, kommentoi Menno van Doorn, Director of the Sogeti trend lab VINT.

Yritykset kuten Uber ja Airbnb esimerkiksi yrittävät saada median kaiken huomion, joskaan he eivät tietenkään ole ainoita toimijoita alalla. VINT:in uusin tutkimus: ”Design to Disrupt: New Digital Competition” analysoi näiden toimijoiden menestystekijöitä alla olevien periaatteiden avulla.

10 suunnitteluperiaatetta onnistuneeseen liiketoimintahäirintään:

 1. Tiedon jakaminen on sen saamista
 2. Tiedonkulku on hallintaa tärkeämpää
 3. Kustannusten pienentäminen välityksen kautta
 4. Palvella kilpailun kaikkia osapuolia
 5. Organisaatioprosessien keventäminen
 6. SMACT*:in hyödyntäminen
 7. API**:t ensin
 8. Täydellisen osuman algoritmi
 9. Luottamuksen kasvattaminen sosiaalisen median avulla

10. Toimi nyt, pahoittele myöhemmin

”Organisaatioiden täytyy analysoida toimintaansa lähemmäs digitaalista kilpailua, jotta reaktionopeus tarpeen täyttämiseen nopeutuu. On kuitenkin olemassa selkeitä malleja joiden avulla start-up –yritykset menestyvät kaupallis-tekninnisellä alueella. Ekosysteemit, APIt ja alustat henkilöittävät tämän Uuden Normaalin, missä asiakkailla on valinnan vapaus parempaan palveluun pienemmillä kustannuksilla.”, sanoo Menno van Doorn

 

”Design to Disrupt” –teemasarja

VINTin Design to Disrupt –tutkimus sisältää 4 erillistä raporttia. Ensimmäinen, joka julkaistiin tammikuussa 2015, ”Design to Disrupt – An Executive Introduction” toimi tutkimusprojektin aloituspisteenä. Tämän nyt lukemasi toisen raportin jatkeena tulee olemaan ”Fifth protocol” (Q3 2015), joka käsittelee uuden kaupallisen häirintäprotokollan – nimeltään Blockchain – tehoa käytännössä. Blockchain ei vain mahdollista digitaalisia valuuttoja kuten Bitcoin, vaan mahdollistaa kaikkien valuuttojen siirtämisen internetissä. Neljäs ja viimeinen raportti ”How to design to disrupt? – Behave like a startup” (Q4 2015) kuinka häirintää suunnitellaan ja kuinka innovoinnista muodostuu organisaatiosi ydinosaamisalue.

Teemasarjan laatijoina toimivat VINT-laboratorion tutkijat Menno van Doorn, Jaap Bloem, Sander Duivestein, Erik van Ommeren ja Thomas van Manen.  

 

* SMACT: Social, Mobile, Analytics, Cloud & (smart) Things.

** API: An application programming interface is a set of routines, protocols, and tools for building software applications.

*** VINT: Vision – Inspiration – Navigation – Trends

Koko raportti saatavilla täältä: http://bit.ly/1BdmHzu
Kaikki Sogetin julkaisut saatavilla alla olevasta online-kirjakaupasta:
www.ict-books.com 

Contacts
 • Menno van Doorn
  Menno van Doorn
  Director of VINT/SogetiLabs
  +31 6 51 27 09 85
 • Therese Sinter
  Therese Sinter
  Marketing & Communications Director, Scandinavia
  +46 70 361 46 21