TMap
Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as indicated above and described in the Privacy Policy.

KONSULTOINTIPALVELUMME
LIIKETOIMINTALÄHTÖINEN TESTAUS (TMAP)

TMap®

Sogetin testausratkaisuissa avaintekijänä on maailmanlaajuisesti tunnettu testauksen lähestymistapa -TMap®, joka on liiketoimintalähtöinen ja riskipohjainen metodi rakenteelliseen ohjelmistotestaukseen. Tämä metodologia on suunniteltu havaitsemaan ja ratkaisemaan yleisimmät ongelmat laadussa, ajankäytössä ja kustannuksissa koko sovelluksen elinkaaren aikana. 

Interaktiivinen malli

Testaus on osa tietojärjestelmien laadunvarmistusta, mutta me näemme sen myös osana riskienhallintaa. Puutteellisten tai virheellisten järjestelmien yritykselle aiheuttamat riskit ja niistä aiheutuvat vahingot voidaan minimoida tehokkaasti kun testauksen tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja testauksessa sovelletaan Sogetin TMap® -testausprosessin parhaita käytäntöjä. Tämä johtaa nopeampaan testauksen läpivientiin ja jopa huomattaviin kustannussäästöihin, sekä mahdollistaa testauksen jatkuvan kehittämisen. TMap® -prosessin käytäntöjä voidaan soveltaa kaikissa projekteissa riippumatta teknologiasta, liiketoiminta-alueesta tai projektimallista.

Ilman yhteisesti sovittuja toimintatapoja testauksen tavoitteet ja painopistealueet jäävät usein sopimatta. Tällöin testauksen suunnittelu ja seuranta sekä järjestelmän laatutason arvioiminen tuntuvat sekavilta ja ”ylimääräisiltä” tehtäviltä, jotka usein tehdään vain jos muilta töiltä ehditään. Toisaalta liian kankeat käytännöt testitapausten suunnittelussa ja testauksessa vievät helposti koko huomion ja tekevät työstä puuduttavaa.

Testauksen suunnittelussa keskitytään liian usein vain toiminnallisuuden testaukseen. Kuitenkin esimerkiksi suorituskyky ja käytettävyys ovat alueita, joiden puutteet voivat potentiaalisten asiakkaiden mielestä tehdä palvelusta käyttökelvottoman. Tietoturvariskien olemassaolon tietää tänä päivänä varmasti jokainen, mutta kuinka moni panostaa riittävästi sen testaamiseen? Monia palveluja halutaan tarjota vuorokauden ympäri joten niiden saatavuus on turvattava ja testattava. TMap® -mallia noudatettaessa kaikki asiakkaalle tärkeät alueet otetaan huomioon testauksen suunnittelussa.

TMap®-palvelumme

Palveluihimme sisältyy: 

 • Testipäällikkömme varmistavat testin oikean laajuuden ja oikeat painopistealueet soveltamalla TMap® -mallista kuhunkin asiakasprojektiin sopivia käytäntöjä. He myös sopivat oikean työnjaon toimittajan ja tilaajan välille laadunvarmistusta ja testausta koskevissa asioissa. Malli sopii kaikkiin projekteihin ja siitä on erilaisia ”murteita” mm. ketterää testausta ja end-to-end –testausta varten
 • Testaajamme varmistavat testauksen oikean kattavuuden soveltavat ammattimaisesti testitapausten suunnittelutekniikoita. Lähtökohtana kattavuuden suunnittelulle on liiketoiminnan riskeistä tehty analyysi.

Merkittävät hyödyt

 • Tärkeimmät höydyt Sogetin riskipohjaisesta testauksen lähestymistavasta ovat:
 • Vähemmän liiketoimintaa haittaavia järjestelmävirheitä tuotannossa
 • Helposti seurattava, ennustettava ja mitattava testauksen suunnittelu ja läpivienti
 • Oikea, liiketoimintariskien analysointiin perustuva testauksen kattavuus
 • Täsmällinen raportointi järjestelmän laatutasosta
 • Realistinen kuva järjestelmän puutteiden ja virheiden aiheuttamista liiketoimintariskeistä

TMap®:lle omistettu verkkosivu

Käy myös katsomassa TMap®:in omat  sivut. Sivuilta löytyy paljon informaatiota, ja voit ladata sieltä erilaisia artikkeleita ja käytännön dokumentteja (esim. tarkistuslistoja). Sivusto on sekä englanniksi että hollanniksi. 

todo todo
Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO
  +358 40 550 0734