Miehet osoittavat tablettia
Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as indicated above and described in the Privacy Policy.

KONSULTOINTIPALVELUMME
TESTAUSPROSESSIN ARVIOINTI (TPI)

Testausprosessin arviointi

Kun testattavien sovellusten ja järjestelmien määrä kasvaa, testauksesta voi helposti tulla tehotonta ja se keskittyy vääriin asioihin. Sogetin testauksen kypsyyden arviointipalvelut antavat näkyvyyttä testauksen kypsyyteen ja sen tehokkuuteen.

Testauksen kypsyyden mittaus TPI Next –metodologialla

TPI (Test Process Improvement) on maailmalla alan johtava malli, joka tarjoaa objektiivisen, askel askeleelta etenevän mallin. Ensin kartoitetaan tieto testauksen tämänhetkisestä kypsyystasosta, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, ja sen pohjalta voidaan määrittää liiketoimintalähtöisesti testausprosessin parantamiselle hallitut askeleet sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle.

Testaus ei ole päämäärä itsessään, vaan tukitoiminto jolla on useita riippuvuuksia, liitännäisiä prosesseja sekä liiketoiminta-ajureita, kuten laatu, aika, kulut. TPI Next -malli kaikki ottaa nämä huomioon. Arvioinnilla saavutetaan testausprosessille tasapainoinen parannussuunnitelma, joka sopii parhaiten juuri kyseessä olevalle asiakkaalle ja organisaatiolle. Tällöin päästään nopeasti liikkeelle toteuttamalla heti alussa näkyviä ja tuottavia muutoksia.

Viime vuosikymmenen aikana sadat asiakkaat ympäri maailmaa ovat menestyksekkäästi käyttäneet metodologiaa vastauksena testauksen tuomiin haasteisiin. Malli on ollut menestyksekäs myös Suomessa.

Sogetin testausprosessien arviointipalvelut

Kokonaisvaltainen TPI Next –metodologian perustalle rakentuva testausprosessin arviointipalvelumme auttaa havaitsemaan testausprosessin avainongelmat ja saavuttamaan korkeamman testauksen kypsyystason.

Aluksi suunnitellaan arvioinnin laajuus, joka voi vaihdella projektin yhdestä testausvaiheesta aina koko organisaation testausprosessin läpikäymiseen useamman projektin avulla. Arviointiin on kaksi räätälöitävää perusmallia:

  • Kokonaisvaltainen TPI Next-arviointi
  • TPI Next-pikakartoitus

Kokonaisvaltaiseen TPI Next-arviointiin voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan projektiin, jotta saadaan halutun laajuinen otos nykytilasta. Arvion tuloksena syntyy TPI-mallin matriisi, joka visuaalisesti esittää nykytilanteen.  Arvion raporttiin sisältyy mm. nykytilan kuvaus, avainlöydökset ja oleellisemmat puutteet, SWOT-analyysi (heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat), parannusehdotukset ja tiekarttaehdotus uudistusten läpivientiin. Raporttiin pohjautuen voidaan edelleen sopia, miten Sogeti pystyisi auttamaan parannusten jalkautuksessa.

Pikakartoitus on suppeampi versio arvioinnista ja sen laajuus on rajoitettu yhteen projektiin. Monesti tämäkin voi jo riittää sille, että saadaan tunnistettua seuraavat toimenpiteet joilla testiprosessia saadaan parannettua.

Arviointipalvelun hyödyt

TPI-arviointi antaa asiakkaalle selkeän näkemyksen vallitsevasta testausprosessien kypsyystasosta ja organisaation kilpailutilanteesta. Se osoittaa vahvuudet ja heikkoudet ja antaa ymmärryksen askeleista jotka on otettava liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvioinnin pohjalta voidaan asiakkaan kanssa ryhtyä helposti toteuttamaan parannuksia. Näin saavutetaan tehokkaammat ja vaikuttavammat testiprosessit jotka ovat linjassa liiketoimintaa eteenpäin vievien voimien kanssa. Tuottavuus lisääntyy ja time-to-market-aika pienentyy, mikä näkyy pienempinä testauskuluina. Sogeti tarjoaa alan parhaimmat työtavat ja kokemuspohjan.

Sogeti työskentelee kanssasi kehittämässä testausorganisaatiota, joka vastaa testauksen suorittamista koskeviin haasteisiin.  

todo todo
Lisätietoa palveluistamme
  • Juha Vaitilo
    Juha Vaitilo
    CSO
    +358 40 550 0734