Automaatio, AI & Analytiikka
PALVELUTOIMITUKSEMME

Palvelumallit

Sogetin hallitut testauspalvelut (Managed Testing Services, MTS) tarjoavat testiorganisaation, -prosessit ja -ympäristöt, joissa kohdata testauksen haasteet saavuttaen liiketoiminnalle ihanteelliset lopputulokset.

Liiketoimintalähtöinen ja riskeihin perustuva lähestymistapa rakenteelliseen testaamiseen 

Sogeti tarjoaa jaettuun liiketoimintariskiin perustuvan mallin organisaatioille, jotka haluavat muuttaa testaustaan korkealaatuisammaksi ja kustannustehokkaammaksi ilmanettä kustannukset ja työtehtävät kasvaisivat tai kokonaisuuden hallinta menetettäisiin. 

Sogetilla on takanaan vankka kokemus pitkäaikaisten MTS-sopimuksien toimittamisesta monikansallisille yrityksille finanssi- ja telekommunikaatioaloillateollisuudessa sekä julkisella sektorillaMTS-palvelu perustuu kansainvälisen tason TMAP-metodologiaanjoka on olennainen osa testikeskuksiamme. 

Sogetin hallitsemia testauspalveluja käyttäessä asiakas hyötyy todennetusta teollisesta testiprosessista, joka hyödyntää Sogetin Onshore- ja Offshore-resursseja sekä Sogetin globaalia palveluiden toimitusmallia, Rightshorea. 

MTS-ratkaisumme hyödyt

Testauksen konsultointipalvelut

Hallitut testauspalvelut (Managed Testing Services, MTS)

 

Lisätietoa palvelumalleistamme

Juha Vaitilo
Juha Vaitilo
CSO
+358 40 550 0734
todo todo