Työskentely ulkona
Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as indicated above and described in the Privacy Policy.

PALVELUMME

Palvelutoimitukset

Liiketoiminta on koko ajan entistä riippuvaisempaa viimeisimmästä huipputeknologiasta, joten tietohallintoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Sogetin hallitsemat testauspalvelut (Managed Testing Services, MTS) tarjoavat testiorganisaation, -prosessit ja -ympäristöt, joissa kohdata testauksen haasteet saavuttaen liiketoiminnalle ihanteelliset lopputulokset.

Sogetin hallitsemia testauspalveluja käyttäessä asiakas hyötyy todennetusta teollisesta testiprosessista, joka hyödyntää Sogetin Onshore- ja Offshore-resursseja sekä Sogetin globaalia palveluiden toimitusmallia, Rightshorea.

Asiakkaillamme on käytössään vertaistaan vailla oleva motivoitunut Sogetin henkilöstö, jossa on 12 000 testauksen ammattilaista ja 14 500 sovellus-spesialistia, joiden liiketoiminta- ja toimialakohtaiset tiedot auttavat tunnistamaan ja ymmärtämään asiakkaiden vaatimukset. 

Sogetilla on takanaan vankka kokemus pitkäaikaisten MTS-sopimuksien toimittamisesta monikansallisille yrityksille finanssi- ja telekommunikaatioaloilla, teollisuudessa sekä julkisella sektorilla. Molempien tietojen ja taitojen yhdistäminen takaa korkeatasoisen ja kattavan tuen, jolla voimme auttaa asiakasta testauksen tehokkuuden parantamisessa.
 

Kehitä testaustoimintojasi saadaksesi laadusta korkealaatuista

Tarjoamme täysin räätälöidyn end-to-end -palvelun, jossa otetaan vastuu sovellustestauksesta yritys- tai yksikkötasolla. Sogeti tarjoaa jaettuun liiketoimintariskiin perustuvan mallin organisaatioille, jotka haluavat muuttaa testaustaan korkealaatuisammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämä kuitenkin tapahtuu ilman, että yleiskustannukset ja päivittäiset työtehtävät kasvaisivat tai menetettäisiin kokonaisuuden hallinta. 

Hallitun testauspalvelun tärkeimmät osa-alueet ovat: 

 • Asiakkaan liiketoimintamuutoksiin reagoiva Transformaatiopalvelu, joka takaa asiakkaalle kustannustehokkaan ja liiketoimintariskit hallitsevan laadunvarmistuspalvelun elinkaaren.
 • Rakenteellinen testauspalvelu TMapin® kanssa, Sogetin kansainvälisen tason testausmetodologia
 • Business-driven Test Management, eli liiketoimintalähtöinen testauksen hallinta (perustuu TMapiin®)
 • Rightshore, globaali toimitusmallimme, joka yhdistää testauksen ammattilaiset niin onshore, nearshore kuin offshore ja jota on mahdollista kasvattaa tai vähentää tarpeen mukaan liiketoiminnasta riippuen
 • Asiakkaan ydintiimi, jolla on syvää teknologista tietotaitoa ja alaspesifistä osaamista
 • Tarvittaessa perustetaan Test Centers of Excellence, kun tarvitaan testauksen asiantuntijoita (mobiili-, suoritus-, tietoturvatestausta jne.)
 • KPI:t (Key Performance Indicators) linjataan liiketoiminnan tavoitteiden kanssa
 • Testausta pyritään jatkuvasti kehittämään ja tässä auttaa PointZERO® lähestymistapamme jonka avulla saavutetaan ainutlaatuinen visio laadun muodonmuutoksesta 

MTS-ratkaisumme tarjoavat konkreettisia hyötyjä:  

 • Vähentävät huomattavasti testauksen kustannuksia: resurssien tasapainoinen hallinta voi tuoda jopa 30% säästöt
 • Mitattavissa olevat parannukset laadussa: ainakin 98% korkean tason virheistä pystytään estämään ja time-to-market aika paranee vähintään 15%
 • Kykyjen siirto: taidot tuodaan suoraan asiakkaan organisaatioon ja varmistutaan laadusta eri toimittajien ympäristöissä

Liiketoimintalähtöinen ja riskeihin perustuva lähestymistapa rakenteelliseen testaamiseen

MTS-palvelu perustuu kansainvälisen tason TMap® -metodologiaan, joka on olennainen osa testikeskuksiamme, jotta voimme varmistua laatustandardeista ja siitä, että aika ja kulut pysyvät hallinnassa koko testauksen elinkaaren aikana. 

Asiakkailleen omistautunut testiosasto

Vakituinen ydintiimi asetetaan tarkkailemaan, ylläpitämään ja uudelleen käyttämään asiakkaan organisaation jo olemassa olevia testaustietoja ja –taitoja. Ydintiimiä voidaan pienentää tai laajentaa tarpeen mukaan. Testaajamme ovat kokeneita, keskitettyjä ja heillä on kokemusta erilaisista teknologioista. 

Test Center of Excellence

Testauskeskuksemme kattaa useita eri testauksen osa-alueita ja yhdistää asiakkaiden testitiimit, työkalut ja ympäristöt taatakseen joustavat end-to-end testaukseen tarvittavat kyvyt, joita voidaan muokata asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

todo todo