Ryhmä seisoo lasi-ikkunan edessä
TESTAUSPALVELUMME
TESTAUKSEN HALLINTA

Testauksen hallinta

Testauksen kokonaisvaltainen hallinta osoittautuu usein projekteissa haasteelliseksi. Virheiden raportointi, testauksen läpinäkyvyys sekä tuloksien analysointi on haasteellista ilman erillistä testaus-alan asiantuntijaa. Sogetin testauspäälliköt tarjoavat ratkaisun ongelmaan.

Testausnäkökulma tulisi ottaa mukaan jo projektin alkuvaiheessa.Testauksen suunnittelulla ja liiketoimintariskien kartoituksella pyritään saavuttamaan projektille jo oikea suunta heti alusta alkaen. Lisäksi ohjelmistojen ja järjestelmien on täytettävä tiukat laatukriteerit ja samanaikaisesti laadunvarmistuksen ja testauksen on täytettävä tehokkuudelle asetetut yhtälailla tiukkenevat vaatimukset.

Testauksen hallinta ja koordinointi perustuu Sogetin testauspäälliköiden toimesta aina asiakkaan tarpeisiin. Sogetin testauksen hallinnan lähestymistapa perustuu TMap Next menetelmään, jota käytetään maailman laajuisesti. Sogeti pystyy tarjoamaan TMap menetelmän prosessien, käytäntöjen, sivupohjien ja työkaluintegraation avulla kilpailuetua estämällä IT järjestelmien käyttöönottoon liiketoiminnalle aiheutuvia riskejä. Tämä tapahtuu käytännössä analysoimalla jo testausta suunniteltaessa teknisiä ja liiketoimintariskejä.

Jäsennelty testausprosessimme mahdollistaa systemaattisen testauksen suunnittelun, arvioinnin, määrittelyn, suorittamisen ja raportoinnin. Sogetin testauspäälliköt pystyvät toimittamaan halutun testauskokonaisuuden aina asiakkaan tarpeet täyttäen.

todo todo