Woman talking on the phone

Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelumme keskittyy vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen. Erilaiset tietoturvan viitekehykset ja standardit kuten ISO27001, kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) ja VAHTI-ohjeisto mahdollistavat suunnitelmallisen sekä mitattavan jatkuvan toiminnan parantamisen. Erilaiset suunnittelulähtökohdat ja turvaluokitukset ovat asiantuntijoillemme tuttuja ja meillä on kokemusta myös niihin liittyvistä käytännön teknisistä ratkaisuista. Avustamme ohjeiden ja prosessien suunnittelussa, kehittämisessä, käyttöönotossa sekä jalkautuksesta organisaatioon.

Teemme myös auditointiin tähtäävää konsultointia, jolloin läpi käymme tietyn ympäristön ja järjestelmän läpi asiakkaan kanssa kartoittaen kypsyystason sekä parannuskohteet. IT-järjestelmien teknisen tietoturvallisuuden varmistaminen on myös merkittävä osa vaatimustenmukaisuutta ja luonnollinen osa neuvontapalveluitamme.

Yhteistyössä asiakasorganisaation rakennamme:

 • Tietoturvastrategioita ja – suunnitelmia
 • Tietoturvapolitiikkoja sekä – ohjeistuksia
 • Tietoturvallisia prosesseja sekä käytänteitä sekä
 • Auditointi-  ja tietoturvapoikkemien korjaamissuunnitelmia

todo todo
LISÄTIETOA
 • Riku
  Riku Rytkönen
  Security sales
  +358 50 4104 990