Cyber attack
Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as indicated above and described in the Privacy Policy.

Uhkilta suojautuminen ja tiedon suojauspalvelu

Teknisesti nopeasti muuttuva tietotekninen ympäristö vaatii jatkuvaa uhkien riskiarviointia sekä suojausratkaisujen uudelleenarviointia. Kriittiset järjestelmät ja sovellukset tulee tarkistaa haavoittuvuuksilta kuten myös infrastruktuuri, jonka varassa se toimii. Käyttäjien moninaiset päätelaitteet ja -yhteydet tulee myös huomioida arvioitaessa kokonaisuutta sekä siihen liittyviä uhkia.

Alan johtavana tietojärjestelmien testaus ja laadunhallinta toimittajana sovellusten sekä erilaisten tietojärjestelmien tietoturvatestaus on vahva palvelualueemme. Yritykset ja organisaatiot saavat meiltä käyttöömme niin asiantuntijapalvelut sekä työkalut haavoittuvuuksien testaamiseen sekä suojaamiseen. Toiminne niin perinteisen toimisto IT-ympäristöissä kuin operatiivisissa toimintakriittisissä järjestelmissä (esim. SCADA, SAP).

 • Sovellustietoturvapalveluna: automatisoitu haavoittuvuustestaus, manuaalinen tietoturvatestaus, näiden riskiarviointi sekä parannussuunnitelmat
 • Kehittyneiden sekä suunnattujen hyökkäysten havainnointi sekä suojausratkaisut
 • Tietojärjestelmien keskitetyt kovennusratkaisut sekä niihin liittyvä monitorointipalvelu

Liiketoiminnan tarve järjestelmien korkeaan käytettävyyteen, tiedon eheyteen sekä luottamuksellisuuteen asettaa uusia vaatimuksia IT-järjestelmiltä sekä tietojenkäsittelyltä. Kokonaisvaltainen uhkasuojaus sekä proaktiivinen tiedonsuojaus mahdollistivat hyvän käyttäjäkokemuksen sekä paremman tietoturvatietoisuuden.

Liiketoimintayksiköiden sekä johdon tuella toteutamme organisaatioihin:

 • Digitaalisia allekirjoitus- sekä salausjärjestelmiä sähköpostiin sekä muuhun elektroniseen viestintään
 • Aktiivisia tiedon suojausjärjestelmiä (Data Loss Prevention) tietovarastoihin, verkkoliikenteeseen sekä sähköpostiin

Kokonaisvaltainen tietoturvatestaus sekä –suojaus sisältävät aika paikallisten ammattilaistemme tuen sekä tarvittaessa kansainvälisen organisaation erityisosaamisen. Esim. murto- ja tunkeutumistestaukset (pentesting) voidaan suorittaa joustavasti etäisesti ja raportti analysoida paikallisesti. Liiketoimintalähtöiset, priorisoidut parannussuunnitelmat ovat toteuttamis- sekä noudattamiskelpoisia tukien organisaation tai yrityksen strategiaa.

todo todo
LISÄTIETOA
 • Esa Törölä
  Esa Törölä
  Senior Consultant, Cyber Security Sales | Sogeti Finland
  +358 500 555 358