Security system
PALVELUT
TIETOTURVA

Sovellustietoturvapalvelut

Nopeatempoisessa sovelluskehitysprosessissa uusien ominaisuuksien kuten toiminnallisuuksien ja käyttökokemuksen kehittämisen merkitys korostuu. Samanaikaisesti kuitenkin sovelluksiin kohdistuvat uhkakuvat kasvavat, mistä johtuen tietoturvaa huomioon ottaminen oli entistä tärkeämpää läpi koko sovelluskehitysprosessin.

Sovelluksien suojaaminen DevOps -maailmassa

Sovelluksien tietoturvan  kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä peräti 80% hyökkäyksistä kohdistuu yrityksen sovelluskerrokseen, verrattuna esimerkiksi sovelluksen alla olevaan infrastruktuuriin. Ketterä kehitysmalli ja nopeat kehityssyklit aiheuttavat haasteita tietoturvan toteuttamiseen. DevOps –mallissa julkaisu tapahtuu nopeasti ja automaattisesti, mikä ei mahdollista hitaita ja raskaita tietoturva-auditointeja. Sogetin tietoturvatestausmalli auttaa havaitsemaan ja korjaamaan sovelluksiin liittyvät haavoittuvuudet ja esimerkiksi tahattomat konfiguraatiovirheet.  DevSecOps -mallillamme tietoturva voidaan integroida osaksi sovelluskehityksen prosessia, oli sitten kyse ketterästä tai vesiputousmallisesta kehittämisestä.

Nopeaa, kattavaa ja joustavaa tietoturvatestausta

Suuri haaste tietoturvatestauksessa on usein työkalujen käyttöönotto, lisenssikustannukset sekä tulosten analysointiin kuluva työpanos. Suurien etukäteisinvestointien sijaan tietoturva voidaan tarjota palvelumallilla mikä vähentää pääomakustannuksia sekä nopeuttaa käyttöönottoa.  Automatisoitu tietoturvatestauksen malli mahdollistaa jatkuvan testauksen, mikä soveltuu erinomaisesti nopeatempoiseen sovelluskehitykseen eikä hidasta uusien ominaisuuksien julkaisua. Lisäksi se vähentää tulosten analysointiin vaadittavaa manuaalista työtä. Palvelumallilla Sogeti voi suorittaa yksittäisen sovelluksen tietoturvatestauksen jopa yhdessä päivässä ja raportoida tulokset alle viikossa.

Lisätietoa
  • Esa Törölä
    Esa Törölä
    Senior Consultant, Cyber Security Sales | Sogeti Finland
    +358 500 555 358
Print Email