Meeting
TULE MEILLE
TESTAUS

Työpäivä kanssani - Antti Nikula

Hain töihin Sogetille Graduate-ohjelman kautta etsiessäni työpaikkoja, joissa olisi tarjolla sopiva aloituskoulutus ja hyötyä omasta koulutustaustasta. Ulkomailla järjestetty peruskoulutus kuulosti myös kiehtovalta ajatukselta ja pieneltä seikkailulta.

Alla kuvaan lyhyesti työpäivää asiakkaallani tietoliikennealan yrityksessä. Esimerkkipäivä kuvaa kohdallani melko tavallisen testauspäivän rytmiä, joskin pidempi testaussessio on esimerkki projektin julkaisuajankohdan lähestymisestä ja yhteistyötahojen ja -järjestelmien lisääntymisestä päivittäiseen työhön.

Hyvää huomenta!

7:45–9:00 Liukuvan työajan puitteissa toimistolle. Hyvät huomenet eri tahdissa saapuville työkavereille. Edellisestä päivästä kertyneiden sähköpostien, Slack- ja Skype-viestien läpikäynti sekä päivän ohjelman yleiskatsaus. Oman tehtävätilanteen tarkistaminen.

9:00-9:30 Oman tiimin testaustilanteen viikkostatuksen läpikäynti laajemmin testauksesta vastaavan managerin kanssa. Käydään läpi edellisen viikon aikana tehdyt testaukset, mitä seuraava viikko sisältää ja onko työmäärä kohtuullinen. Manageri esittelee omalle vastuulleni mahdollisesti nykyisen projektin julkaisun jälkeen tulevia projekteja.

9:30-11:00 Itsenäistä testausta, testitapausten valmistelua sekä iltapäivän testaussession suunnittelua. Konsultointia kehitystiimiltä teknisistä yksityiskohdista ja jo tehdyistä testeistä. Testaussuunnitelma muodostuu usein yhteistyössä usean ihmisen kanssa, jotta mahdollisimman monet näkökulmat saadaan huomioitua samoissa testeissä.

Lounastauko - hyvä ruoka, parempi mieli

11:00-12:00 Lounas lähellä istuvien työkavereiden seurassa yhdessä fiiliksen mukaan päätetyssä lounaspaikassa. Tällä kertaa useista vaihtoehdoista kohteeksi valikoitui Factoryn seisova lounaspöytä. Välillä on viikkoja, jolloin lounasta on tarjolla joka päivä eri maan ruokakulttuurista.

12:00-14:00 Testaussessio yhteistyössä julkaisuun mukaan tulevien järjestelmien kanssa. Muutaman testitapauksen läpikäynti askel askeleelta järjestelmä kerrallaan. Puutteiden, riskien ja selvitettävien asioiden kirjaaminen ylös sekä vastuualueiden jakaminen. Testauksen aiemmat vaiheet on pääasiassa toteutettu omaan järjestelmään keskittyen. Yhteistestaus antaa parempaa yleiskuvaa koko julkaistavasta kokonaisuudesta ja tuo kasvot aiemmin vain sähköposteissa vilisseille nimille

Iltapäivän testaussessiot ja ahkeraa puurtamista

14:00-15:00 Testaussessiossa omalle vastuulle tulleiden toimenpiteiden aloittaminen, mieleen tulleiden lisätestien kirjaaminen sekä itsenäistä testausta. Omalla työpisteellä managerien läheisyydessä pysyy myös hyvin kartalla oman testaustiimin yleisestä tilanteesta.

15:00-15:20 Päivittäinen statuspalaveri Skypen kautta verkossa kehitystiimin kanssa. Päivän aikana edistyneet ja valmistuneet tehtävät, suunnitelmat huomiselle ja testaussessiossa esille tulleet koko tiimiä koskevat toimenpiteet. Päivittäisessä palaverissa on helppo kysyä suoraan itselle epäselviä asioita suoraan kehittäjiltä.

Agile asenne kantaa niin töissä kuin elämässä 

15:20- Päivittäisen statuspalaverin omalle kohdalle nostamien asioiden hoitaminen. Mahdollisesti päivän aikana reagoimatta jääneet sähköpostit ja keskustelut sekä töiden kannalta sopivassa kohdassa työajan täyttyessä vapaa-ajan viettoon siirtyminen.

Yleisesti ottaen ensimmäiset kuukaudet ensimmäisellä asiakkaallani ovat tarjonneet paljon uuden oppimista, sopivasti kasvanutta vastuuta ja mukavia uusia työkavereita. Haastavinta on ollut kokonaiskuvan hahmottaminen asiakkaan eri järjestelemistä ja omaan projektiin vaikuttavista tekijöistä. Töiden aloittaminen Sogetilla toi melko paljon muutoksia elämään ja kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin on ollut hyödyllinen ominaisuus asiakasprojekteissakin.

YHTEYSTIEDOT
  • Antti Nikula
    Antti Nikula
    Testing Analyst
    +358 20 746 3880
TAUSTATIEDOT

Koulutus: Filosofian maisteri, FM (kemian opettaminen)

Harrastukset: Sekalainen treenailu, reissuvideot ja penkkiurheilu