Ihmiset pöydän ympärillä
TIETOA MEISTÄ
ARVOMME

Arvot

Sogetin arvot ovat yhteiset kaikille CapGemini -konsernin yrityksille. Arvomme kertovat meille, mitä voimme odottaa toisiltamme, ja niiden avulla myös asiakkaamme tuntevat toimintatapamme paremmin. Olemme palveluhenkinen yritys, ja jaamme organisaatiossamme tietoa keskenämme. Työskentelemme tiimi- ja projektilähtöisesti. Ryhmähenki, joustavuus ja kyky vastata haasteisiin sekä muutoksiin ovat meille tärkeitä ominaisuuksia.

Toimintamme perusta on OTACE – haluamme aina toimittaa tarjoamamme palvelut On Time Above Client Expectations, toisin sanoen sovittuun aikaan ja ylittäen asiakkaan odotukset. Etsimme ihmisiä, jotka haluavat kasvaa yrityskulttuurissa, jossa kannustetaan rohkeuteen, tähdätään korkealle, palkitaan ryhmätyötä, kunnioitetaan toisia ja pidetään hauskaa – kulttuurissa, jossa ainutlaatuisuus on sallittua. Alla kuvatut arvomme luovat tälle tavoitteelle perustan.

Rehellisyys

Rehellisyys merkitsee eheyttä, vilpittömyyttä, kunniantuntoa ja annettujen lupausten kunnioittamista. Rehellisyys on myös kieltäytymistä epärehellisistä menetelmistä erityisetujen voittamiseksi.

Rohkeus

Rohkeus merkitsee haasteiden vastaanottamista, riskien ottamista ja tervettä kilpailuhenkeä. Kyseenalaistamme jatkuvasti tekemämme suunnanvalinnat ja vallitsevat olosuhteet. Rohkeus kulkee käsi kädessä viisauden ja huolellisen harkinnan kanssa – ilman niitä rohkeus voi muuttua tyhmänrohkeudeksi.

Luottamus

Luottamus merkitsee pyrkimystä antaa vastuuta ihmisille ja työryhmille sekä toivetta siitä, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä toimeenpanijoita. Luottamus on myös huolehtimista siitä, että yrityksessä vallitsee ihmisten kesken täydellinen avoimuus ja että tieto kulkee välillämme mahdollisimman tehokkaasti.

Vapaus

Vapaus on itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja puolueettomuutta, sekä ajatuksissa että teoissa. Se merkitsee aloitekykyä ja luovuutta sekä suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta toisia ihmisiä, heidän kulttuuriaan ja tapojaan kohtaan. Riippumattomuutemme ansiosta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että antamamme neuvot ja palvelut ovat todella laadukkaita.

Joukkuehenki

Joukkuehenki merkitsee solidaarisuutta, ystävyyttä, lojaaliutta ja avoimuutta. Solidaarisuus, joka on välttämätöntä yhteistyössämme asiakkaidemme kanssa, merkitsee myös avokätisyyttä: iloitsemme menestyksestä yhdessä!

Vaatimattomuus

Vaatimattomuus on vastakohta itsensä ylentämiselle, suurellisuudelle, ylimielisyydelle ja mahtailulle. Vaatimattomuus merkitsee tahdikkuutta, spontaaniutta, mutkattomuutta ja muiden kuulemista.

Ilo 

Ilo merkitsee muiden kanssa tehdyn yhteistyön tuottamaa työniloa. Se on ylpeyttä niistä aikaansaannoksista ja saavutuksista, joita koemme pyrkiessämme työssämme laatuun ja tehokkuuteen. Sogetissa työskentelyn tulee olla hauskaa.

todo todo
LISÄTietoa
  • Mikko Misukka Sogeti
    Mikko Misukka
    Toimitusjohtaja
    +358 20 746 3880