Prosessilouhinta
PALVELUT
PROSESSILOUHINTA

Prosessilouhinta

Prosessilouhinta mahdollistaa järjestelmiin kertyneen ja jatkuvasti lisääntyvän tapahtumatiedon hyödyntämisen toiminnan ja järjestelmien kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme onnistumaan prosessilouhinnan käyttöönotossa ja kehittämisessä sekä hyödyntämään sitä datavetoisessa liiketoimintaprosessien kehittämisessä, testauksessa ja yleisesti osana ketterää ohjelmistokehitystä.

Prosessilouhinnan hyödyt

Prosessilouhinta tehostaa perinteistä toiminnan kehittämistä, jossa avainasemassa ovat tyypillisesti BPM-menetelmät, BI-ratkaisut, haastattelut ja työpajat. Näistä poiketen prosessilouhinta pohjautuu eri järjestelmistä (esim. ERP, CRM ja legacy-järjestelmät) luettavaan todelliseen tapahtumatietoon sekä prosessilouhinnalle ominaisiin algoritmeihin. Näin erilaisten toimenpiteiden, tapahtumien ja esimerkiksi poikkeamien vaikutukset kulloinkin tarkasteltaviin avainmittareihin voidaan arvioida tarkasti, objektiivisesti ja automatisoidusti.

Yhtäläisyyksiä on myös perinteisempiin menetelmiin verrattuna: toiminnan kehittäminen keskeisten toiminnan mittarien, KPI-tunnuslukujen ja strategisten tavoitteiden mukaisesti, sekä eri toiminnoissa olevan parhaan asiantuntemuksen hyödyntäminen. Prosessilouhinnalla molempia voidaan tehostaa merkittävästi.

Perinteiset prosessinkehitysmenetelmät Prosessilouhinnan hyödyt
Ennaltavalitut korkean tason avainmittarit Mahdollisuus liukua ylätason ja tarkkojen yksityiskohtien välillä. Läpinäkyvyys prosessiin ja metriikoihin kaikilla eri tasoilla
Perustuu dokumentaatioon ja henkilötason kokemukseen ja näkemykseen Perustuu objektiiviseen dataan, jota analysoidaan algoritmien avulla yhdessä prosessiasiantuntijoiden kanssa
Huomio tunnetuissa ja yleisimmissä prosessivariaatioissa Huomion tavoitteiden kannalta oleellisimmissa variaatioissa, riippumatta niiden yleisyydestä
Huomio jo tunnistetuissa ongelmissa ja kehitysmahdollisuuksissa Tavoitteiden kannalta oleellisimpien kehityskohteiden tunnistaminen
Rajoitetut mahdollisuudet arvioida ennalta muutosten kokonaisvaikutuksia Mahdollisuus simuloida muutoksia ennalta
Mallien ja analyysien päivittämisessä suuri työmäärä Automatisoitu päivitys
Automaatiopotentiaalin tunnistaminen työtehtäviä seuraamalla, haastatteluin ja manuaalisin laskelmin Automaatiokohteiden tunnistaminen ja hyötyjen arviointi automatisoidusti

Miksi juuri Sogeti?

Prosessilouhinnan onnistunut käyttöönotto vaatii organisaatiolta panostusta. Kehitystavoitteiden asettaminen, toiminto- ja yrityskohtaisten erityispiirteiden huomiointi, analyysien hiominen ja tulkinta, esiin nousevien kehitystoimienpiteiden arviointi ja toimeenpano vaativat omaa resursointia. Myös tietosuojakäytännöt sekä järjestelmäkohtaiset ylläpito- ja tietoturvakäytännöt tulee huomioida datayhteyksiä rakennettaessa. Prosessilouhinnan osaamista kannattaa kerryttää myös omaan organisaatioon sekä määritellä malli ja organisaatio prosessilouhinnan skaalaamiseksi. Kaiken tekeminen yksin tai välinetoimittajan kanssa ei useimmiten ole toimiva ratkaisu, vaan mukana kannattaa pitää osaavaa kumppania. Sogeti prosessilouhinnan kumppanina tarjoaa:

Mitä teemme parhaiten?

 • Prosessilouhinnan asiantuntijapalvelut
  • Koulutus ja konsultointi
  • Prosessilouhinnan hyödyntäminen testauksessa, laadunvarmistuksessa ja DevOpsissa
  • Analyysien, datamallien ja datayhteyksien luonti
  • Osaamiskeskuksen kehittäminen ja resursointi
 • Projektitoimitukset
  • Prosessilouhinnan vaatimusmäärittely/-roadmap
  • Pilottitoteutus yhdessä välinetoimittajan kanssa
  • Prosessilouhinnan käyttöönotto tuotantoprosessille
 • Prosessilouhinta kiihdyttimenä
  • Automaatiobacklogin rakentaminen prosessidatan pohjalta
  • Testitapausten suunnittelun ja testauksen hallinnan tukeminen
  • SAP S/4HANA käyttöönoton tehostaminen
  • Prosessilouhinta osana järjestelmäuudistusta

 

Yhteistyökumppanit

Toimimme yhteistyössä johtavien teknologiatoimittajien kanssa.

uipath logo 300x109.png File:Celonis Logo.png image38s5r.pngTimeline

Lisätietoa

Miikka Roth
Miikka Roth
Principal Business Analyst, Process Mining
+358 981712398
[Missing text '/common/noimage' for 'Finnish']
Juha Tiainen
Account Manager for Automation, AI and Analytics
+358 401985256
Print Email