Kaksi miestä tutkii johtoviidakkoa
PALVELUTOIMITUKSET
TRANSFORMAATIOPALVELUT

Transformaatiopalvelut

Transformaatiopalvelulla tarjoamme todistetun ja uudistavan laadunvarmistuksen ja testausratkaisut monivuotisen palvelukumppanuuden kautta. Otamme vastuun projektien laadunvarmistuksesta ja testauksesta pyrkimällä jatkuvasti parantamaan projektien laatu- ja kustannustasoja sekä lyhentämään markkinoille menoaikaa.

Sogetin testaustransformaatiopalvelulla asiakkaat pystyvät kehittämään testauksen kypsyystasoaan ja markkinoille menoaikaansa sekä samalla myös vähentämään testauksen kustannuksia. Testaustransformaatio toteutetaan innovatiivisella ja lopputuloksiin painottuvalla hinnoittelumallilla. 

Testaustransformaation avulla asiakkaat pystyvät kehittämään testausta laaja-alaisemmaksi, käsittämään muutakin kuin vain testauksen, ja muuttamaan testauksen mittausta, hallintaa ja siitä muodostuvia kuluja. Palvelu korostaa yhteistyön merkitystä, jotta saavutetaan merkittäviä taloudellisia, laadullisia ja ajallisia hyötyjä vuodesta vuoteen. 

Testaustransformaatio sopii parhaiten suuren mittakaavan hankkeisiin, joissa testaus on ulkoistettu Sogetille monivuotisella sopimuksella. Testaustransformaatio eroaa hallitusta testauspalvelusta (MTS) siten, että se soveltaa uutta kaupallista mallia, jossa Sogeti takaa vuosittaisen vähennyksen testauskuluissa eikä perustu pitkäaikaiseen aikaa ja materiaalia painottavaan malliin. 

Sogeti työskentelee asiakkaan kanssa yhteistyössä taatakseen vuosittain saavutettavat säästöt kustannuksissa ja täten varmistaa testauksen kypsyystason nousun, jatkuvan testauksen kehittämisen sekä innovaation sisällyttämisen palveluun alusta alkaen.

Sertifioidut metodologiat 

Kaiken tämän mahdollistavat TMap Next (riskeihin pohjautuva testimetodologia), TPI Next (testausprosesin arviointimenetelmä), Rightshore (kansainvälinen toimitusmallimme) ja PointZERO, jonka avulla pyritään kehittämään parannuksia laaja-alaisesti, jotta virheet voidaan havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Lisätietoa palveluistamme
  • Juha Vaitilo
    Juha Vaitilo
    CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
    +358 40 550 0734