Ihmiset luennolla
KONSULTOINTIPALVELUT

Koulutuspalvelut

Järjestämme useita erilaisia koulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaan

Hyväksymistestaus on usein projektin haasteellinen vaihe, jossa projektin kannattavuus ja aikataulu romahtavat.

Useinkaan hyväksymistestauksen haasteellisuus ei johdu itse epäonnistumisesta vaan siitä, että järjestelmät pakotetaan aikataulu- tai kustannussyistä hyväksymistestaukseen keskeneräisinä. Tämä puolestaan johtaa usein loputtoman tuntuiseen korjauskierteeseen ja pahimmassa tapauksessa keskeneräisen järjestelmän käyttöönottoon.

Ensimmäinen edellytys hyväksymistestauksen onnistumiselle onkin tehdä toimittajan testauksesta läpinäkyvää. Tällöin järjestelmän laatutaso on tiedossa jo ennen hyväksymistestauksen alkamista ja itse hyväksymistestaus voidaan viedä läpi aikataulun mukaisesti ylittämättä kustannuksia

Onnistunut hyväksymistesti vaatii lisäksi systemaattista suunnittelua ja seurantaa. Hyväksymistestin ei ole tarkoitus korvata toimittajan tekemää testausta vaan varmistaa liiketoiminnan näkökulma. Siksi on tärkeätä löytää oikeat painopistealueet, joiden avulla voidaan täydentää toimittajan testausta ja vähentää tuotantokäytön riskejä.

Hyväksymistestaus koulutusesimerkkejä

  • Tuloksellinen ja tehokas hyväksymistestaus –kurssi (2 päivää)

Hyödyt asiakkaalle

Kun hyväksymistestin suunnittelevat ja vievät läpi asiaan koulutetut ihmiset, tämä tärkeä testitaso voidaan suorittaa tuloksellisesti ja tehokkaasti. Sogetin Hyväksymistestaus-kurssilla opit hyväksymistestauksen menestystekijät ja pahimmat sudenkuopat.

 

TMap Test Engineer EXIN Sertifikaattikoulutus

Testauksen yhteinen terminologia ja hyväksi havaittujen käytäntöjen tunteminen auttavat testaustiimejä työskentelemään tehokkaasti ja keskittymään olennaiseen. Paras tapa opetella yhteinen kieli on osallistua Sogetin TMap-sertifikaattikoulutukseen. Melkeinpä de facto –standardiksi muodostunut TMap® (Test Management Approach) on maailman käytetyin testausmalli. Sen avulla voit tehostaa testausta ja vähentää olennaisesti käyttöönottojen riskejä. Kahden päivän aikana saat sekä valmiuden soveltaa oppeja projektissasi että osallistua sertifikaattikokeeseen. Kursseja on kaksi, Test Engineer ja Test Manager.

Ammattitaitoiset testaajat ovat kullan arvoisia omalle organisaatiolleen

Hyvä testaaja on utelias ja luova mutta myös systemaattinen ja analyyttinen. Kun monta hyvää testaajaa laitetaan yhteen, heistä muodostuva tiimi on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summa, mutta pahimmillaan sekalainen seurakunta kukin omaan suuntaansa puskevia yksilösuorittajia.

TMap®  (Test Management Approach), Sogetin kehittämä testausmalli, määrittelee ”testauksen yleiskielen.” Sitä noudattamalla testaustiimisi löytää helposti yhteisen sävelen. Samalla testaus muuttuu läpinäkyväksi ja ymmärrettäväksi sekä testaustiimiläisille että muille projektissa mukana oleville.

TMap®  esittelee tehokkaan testauksen tärkeimmät kulmakivet: liiketoimintalähtöinen testaus, rakenteellinen testausprosessi, oikeat testaustekniikat ja sovellettavuus kaikenlaisissa projekteissa kaikilla mahdollisilla liiketoimintalueilla. Lisää tietoa TMapistä löytyy sen omalta sivustolta www.tmap.net.

Koulutusesimerkkejä

  • Test Engineer –sertifikaattikoulutus antaa yleiskuvan TMapista ja syventyy testaus- ja kattavuustekniikoihin. Se sopii kaikille, jotka työssään pääsevät joko itse testaamaan tai tekevät yhteistyötä testaajien kanssa. Jos olet joskus ihmetellyt mitä se testaus oikein on, etkä aina ymmärrä mitä ne testaajat oikein puhuvat, tämä kurssi on sinua varten.
  •  Test Manager –sertifikaattikoulutus syventyy testipäällikön työhön. Miten testausta voidaan suunnitella ja seurata systemaattisesti ilman lisätyötä? Miten testaukselle voidaan tehdä osuvia työmääräarvioita? Miten eri testitasojen suunnittelu ja seuranta eroavat toisistaan? Mitä sitten tehdään, kun koko muu projekti tuntuu olevan kaaoksessa? Jos olet testipäällikkö tai projektipäällikkö, joka tekee yhteistyötä testaajien tai testipäälliköiden kanssa, olet tällä kurssilla juuri oikeassa paikassa.

Lisätietoa palveluistamme
  • Juha Vaitilo
    Juha Vaitilo
    CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
    +358 40 550 0734