Miten RPA ja testiautomaatio eroavat toisistaan?
BLOG
TESTAUS

Miten RPA ja testiautomaatio eroavat toisistaan?

Tässä postauksessa haluan käsitellä ohjelmistorobotiikan (robotic process automation, lyhyemmin RPA) ja testiautomaation (TA) välisiä eroavaisuuksia. Vai onko niillä lopulta mitään eroa? Nämä kaksi erilaista ideaa lähentyvät toisiaan koko ajan enemmän ja enemmän. Käyn seuraavaksi läpi sitä, mitä ohjelmistoautomaation kentällä tällä hetkellä tapahtuu.

Ensimmäisenä haluan tehdä selväksi sen, että RPA ja TA ovat molemmat teknologia-agnostisia. Molemmat ovat pohjimmiltaan automatisoituja ohjelmistoprosesseja, joiden suorittamiseen voidaan käyttää samoja teknologioita. Tietysti jonkin spesifin, tarpeeseen parhaiten sopivan työkalun käyttö voi parantaa elämänlaatuasi huomattavasti, mutta periaatteessa sama asia voidaan tehdä millä tahansa RPA- tai TA-työkalulla.  

Toinen huomioitava asia on se, että erilaiset automaatiotyökalut alkavat muistuttaa toisiaan yhä enemmän. Oikean elämän esimerkki: avoimeen lähdekoodiin perustuva, yleinen automaatiokehys Robot Framework on tukenut erilaisia RPA-toiminnallisuuksia jo muutaman vuoden ajan. Tällä hetkellä useat yritykset rakentavat pilvipohjaisia automaatioratkaisuja Robot Frameworkin päälle, vaikka se nähtiin vain muutamia vuosia sitten pelkästään testiautomaatiotyökaluna. Samaa tapahtuu myös kaupallisella puolella. Yksi tämän hetken suurimmista RPA-pelaajista, UiPath, on luonut käyttäjilleen uuden Test Manager –alustan, joka muuttaa RPA-skriptisi testiautomaatio-skriptiksi. UiPathilla on selkeä strategia, jonka mukaan se pyrkii tulevaisuudessa kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan testiautomaation alueella.

Jos työkalut ovat siis samoja, niin missä eroavaisuudet piilevät?

Kyse on kontekstista. Isoimmat eroavaisuudet syntyvät siitä missä, miten ja miksi automaatiota käytetään. Aloitetaan testiautomaatiosta.

Testiautomaation osalta konteksti tarkoittaa seuraavaa: automatisoimme testejä varmistaaksemme koodin toimivuuden testiympäristössä ennen tuotantoa.

Ohjelmistorobotiikan osalta konteksti tarkoittaa seuraavaa: automatisoimme liiketoimintaprosesseja tarjotaksemme asiakkaille lisäarvoa tuotantoympäristössä.

Kun kontekstia tarkastellaan lähemmin, voidaan huomata, miten eri tavalla samanlaista automaatiota voidaan näissä tilanteissa hyödyntää. Testiautomaation maailmassa orkestrointi tarkoittaa sitä, missä ja milloin ajat testisi. Yleensä testit ajetaan CI-serverillä öisin. RPA:n maailmassa orkestrointi tarkoittaa puolestaan sitä, missä ja miten automatisoidut prosessit suoritetaan. Yleensä prosessit suoritetaan pilvipohjaisella automaatioalustalla silloin, kun tietty tehtävä täytyy suorittaa.

Joten kun seuraavat kerran kysyt, osaako testiautomaatiokehittäjä tehdä RPA-kehitystä tai osaako RPA-kehittäjä tehdä testiautomaatiota, on vastaus todennäköisesti kyllä. Jos vain kerrot hänelle tarvittavan kontekstin.

CONTACT
  • Tuukka Virtanen
    Tuukka Virtanen
    Test automation consultant
    +358 40 044 9194