Ryhmä seisoo lasi-ikkunan edessä
PALVELUT
TESTAUKSEN HALLINTA

Testauksen hallinta

Testauksen kokonaisvaltainen hallinta projekteissa osoittautuu usein haasteelliseksi. Sogetin kokeneet testausalan asiantuntijat tukevat esimerkiksi testausstrategian suunnittelussa, tehtävien resursoinnissa ja koordinoinnissa aikataulutuksineen, ymmärrettävässä testauksen raportoinnissa ja läpinäkyvyyden varmistamisessa.

Testausnäkökulma tulisi ottaa mukaan jo projektin alkuvaiheessa. Testauksen suunnittelu lähtee liikkeelle asiakkaan laadunvarmistuksen tarpeista ja liiketoimintariskien kartoituksesta ja siten määrittelee projektin laadunvarmennuksen oikean kohdennuksen – kaikkea ei tule eikä voi testata samalla tarkkuudella ja menetelmillä. Ohjelmistojen ja järjestelmien on täytettävä tiukat laatukriteerit, mutta myös laadunvarmistuksen ja testauksen on täytettävä tehokkuudelle asetetut yhtä lailla tiukkenevat vaatimukset.

Testauksen hallinnan ja koordinoinnin lähestymistapa perustuu Sogetin kehittämiin TMAP -menetelmiin, joita käytetään maailmanlaajuisesti. Sogetin testauspäälliköt hallitsevat mallien käytön ja hyödyntävät sitä luodessaan asiakkaan projektia tarpeita varten sovitetun ja tarkoituksenmukaisen testausstrategian.

Sogetin testauksen hallintaan kuuluu seuraavat palvelut:

 • Testausstrategian luonti ja lähestymistavan suunnittelu
 • Tuoteriskien analysointi varmistamaan testauksen liiketoimintalähtöisyys
 • Testauksen työmääräarvioiden laatiminen ja aikatauluttaminen
 • Testauksen läpivienti ja kontrollointi (monitorointi, analysointi, raportointi ja muutoshallinta)
 • Testauksen lopputuotosten määrittely ja toteutus, katselmoinnit
 • Testausorganisaation johtaminen
 • Testausprosessin, menetelmien, työkalujen ja infrastruktuurin määrittely, käyttö ja parantaminen

Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
  +358 40 550 0734