PALVELUT
MICROSOFT

OneNative

Autamme luomaan arvoa nopeasti mahdollistamalla dynaamisen ja pilvinatiivin ohjelmistokehityksen julkisessa pilvessä, mikä tukee yrityksenne transformaatiota kohti uutta ja ketterää digitaalista yrityskulttuuria.

Luo enemmän arvoa pilvinatiiveilla sovelluksilla

Monilla yrityksillä on haasteita pysyä nopean teknologisen kehityksen perässä. Kilpailukyvyn kehittämisessä on otettava huomioon niin nykyiset järjestelmät, nopeampi reagointi asiakkaiden tarpeisiin kuin kustannusten madaltaminen.

OneNative auttaa sinua pääsemään nopeasti arvonluonnin ytimeen: se mahdollistaa dynaamisen ja pilvinatiivin ohjelmistokehityksen julkisessa pilvessä, liiketoiminnan kokonaisvaltaisen transformaation sekä uuden ja ketterän digitaalisen kulttuurin luomisen.

OneNative-palvelumme mahdollistaa pilvinatiivin kehittämisen suunnittelusta kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelu toimii joustavasti eri pilviympäristöissä: Azure, AWS, Google tai jonkun muun palveluntarjoajan alusta. 

Voitte saavuttaa OneNativella monenlaisia hyötyjä toimintojen optimoinnista uudenlaisten asiakaskokemusten rakentamiseen. Alusta on suunniteltu tukemaan yritysten innovointikykyä ensimmäisestä päivästä lähtien mikropalveluarkkitehtuurin ansiosta.

Testattu menetelmä

Sadoissa migraatioissa ja sovellusten uudelleenkoodauksessa opitun tiedon ansiosta OneNative pystyy tarjoamaan ennaltamääriteltyjä pilvinatiiveja arkkitehtuureja, jotka luovat arvoa aiempaa nopeammin. Keskittykää liiketoimintanne kannalta tärkeän toiminnallisuuden kuntoon saattamiseen sen sijaan, että käyttäisitte aikaa teknologian toimivuuden varmistamiseen.

Azure Kubernetes -palvelut Sogetin OneNativella

Pilvinatiivista kehittämisestä on tullut valtavirtaa suurissa yrityksissä. Samalla kun liiketoiminnan tarpeet muuttuvat, tulee nykyaikaisten sovellusten tukea digitaalista muutosta. Tämä onnistuu lukuisten eri Microsoft Azure Kubernetes Servicesissä olevien palveluiden avulla. 

Monella yrityksellä on vaikeuksia tukea DevOps-tiimejä liiketoiminta-arvon luomisessa riittävän nopeasti. On tärkeää, että tiimit voivat keskittyä arvon luomiseen samalla varmistaen, että yritys noudattaa sovittuja toimintamalleja julkaistessaan uusia toiminnallisuuksia tehokkaasti ja luotettavasti. Sogetin OneNative – Azure Kubernetes -palvelut auttavat teitä keskittymään nopeaan arvonluontiin: ne auttavat teitä luomaan vankan pohjan DevOps-tiimienne pilvinatiiville kehitykselle.

Pilvinatiivi perusta auttaa yrityksiä johtamisessa, vaatimustenmukaisuudessa ja turvallisuudessa. Yrityksen DevOps-tiimi voi näin keskittyä toiminnallisuuksien kehittämiseen järjestelmän ylläpitotehtävien sijaan. Me rakennamme pilvinatiiveja perustuksia, jotka säästävät asiakkaidemme aikaa ja rahaa. Toimiviksi todetut Sogeti CloudBoost -kirjaston tekniset toteutukset ja templaatit sisältävät mm. ennaltamääritettyjä pipeline as code -toteutuksia ja arkkitehtuuritemplaatteja mikropalveluiden käyttöön Microsoft Azure Kubernetes Servicesissä.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

OneNative – Azure Kubernetes -palvelumme auttavat teitä Kubernetes Services -käytön suunnittelussa, toteuttamisessa ja ajamisessa. OneNativella voi siten saavuttaa monenlaisia hyötyjä toimintojen optimoinnista uudenlaisten asiakaskokemusten rakentamiseen. Alusta on suunniteltu tukemaan yritysten innovointikykyä ensimmäisestä päivästä lähtien mikropalveluarkkitehtuurin ansiosta.

 

Enexis – Energiaa pilvessä

Enexis

Asiakkaan haaste

Yli 4 500 työntekijää työllistävä energiayhtiö Enexis toteuttaa, ylläpitää ja huoltaa merkittävän osan Hollannin sähkö- ja kaasuverkosta palvellen 2.8 miljoonaa asiakasta. Enexis etsi skaalautuvaa ja ketterää IT-kapasiteettia julkisessa pilviympäristössä.

Kuinka loimme arvoa

  • Yksinkertaistimme sovellusten implementointia ja integrointia IT-toimintojen sisällä jatkuvan integraation ja käyttöönoton avulla (CI/CD).
  • Vähensimme sovellusten tuotantoonmenoaikaa 6–12 viikosta vain kahteen päivään. 
  • Mahdollistimme järjestelmien kytkemisen pois päältä kun ne eivät ole käytössä automaattisten prosessien avulla. Tämä säästi kuluja jopa 25%.

Sogetin vaikutus

  • Meillä on vahva kokemus laajoista muutosprojekteista julkiseen pilveen alan niche-markkinan osaajien Schuberg Philisin ja First Consultingin kanssa. Loimme yhdessä roadmapin yli 200 sovelluksen siirtämiseksi pilvinatiiville alustalle joko IaaS-, PaaS- tai SaaS-pohjaisena.
  • Sogeti ja Enexis voittivat yhteisen hankintapalkinnon edistyksellisimmän ekosysteemin luomisesta julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä varten.
Enexis

 

Näkemyksiämme

 

Parempia yhdessä

Tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisella näkemyksellämme, yhdistäen toimialatietoutta johtajuuteen teknologiassa, sovelluskehityksessä ja integraatioissa. Täydennämme näkemystämme kumppaneidemme innovaatioilla, joita sovellamme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

 

Microsoft00055-Partner-logo-Google.pngAWS

 

Varaa tapaaminen kuullaksesi lisää

Jaakko Lehtinen

”Työskentelen Sogetin Automaatio-, tekoäly- ja analytiikkajohtajana ja olen oikeastaan koko työurani ajan toiminut tietotyön automaatioon liittyvien kehitys- ja johtotehtävien parissa. Pitkän automaatiokokemukseni pohjalta voin sparrailla kanssasi siitä, olisiko Power Platform oikea valinta organisaatiossasi.” 

 

Varaa tapaaminen Jaakon kanssa

Jaakko Lehtinen

”Työskentelen Sogetin Automaatio-, tekoäly- ja analytiikkajohtajana ja olen oikeastaan koko työurani ajan toiminut tietotyön automaatioon liittyvien kehitys- ja johtotehtävien parissa. Pitkän automaatiokokemukseni pohjalta voin sparrailla kanssasi siitä, olisiko Power Platform oikea valinta organisaatiossasi.” 

 

Varaa tapaaminen Jaakon kanssa

Asiantuntijamme

Riippumatta siitä, mitä yrityksesi toimintaympäristössä tapahtuu tulevaisuudessa, RightShore-mallin asiantuntijamme voivat auttaa teitä sovellusten migraatioissa tai rakentamisessa.

 

Jaakko Lehtinen
Jaakko Lehtinen
Director of Automation, AI and Analytics
+358 41 501 3917