Numeroita
PALVELUT
SUORITUSKYKY- JA KUORMITUSTESTAUS

Suorituskyky- ja kuormitustestaus

Sovellusten ja palveluiden odotetaan vastaavan ilman viivettä, ja epäonnistuminen tässä voi johtaa jopa asiakkaan menettämiseen. Sogetin suorituskyky- ja kuormitustestauspalvelut auttavat vastaamaan tähän haasteeseen antamalla tietoa ja ennusteita sovellusten suorituskyvystä ja siitä miten sitä voidaan parantaa.

Nykyajan loppukäyttäjillä on kovat vaatimukset ohjelmia ja sovelluksia kohtaan. Niiden ei tule olla vain jatkuvasti saatavilla, vaan myös vastata ilman viivettä. Loppukäyttäjän näkökulmasta järjestelmä, joka hidastuu merkittävästi tai jopa kaatuu ladatessa, ei yksinkertaisesti toimi. Suorituskykytestaus auttaa vastaamaan tähän haasteeseen.

Monet ymmärtävät suorituskykytestauksen tärkeyden, mutta usein suorituskykytestejä ei kuitenkaan ajeta niin usein tai hyvin kuin pitäisi. Yksi syy tähän on yksinkertaisesti se, ettei suorituskykytestaus ole niin helppoa. Pelkillä työkaluilla ei vielä päästä pitkälle, vaan tarvitaan myös ihmisiä, joilla on tarvittavat taidot käyttää työkaluja oikein ja tehokkaasti.

Menestyksekäs testaus vaatii lisäksi ymmärrystä ei vain suorituskykytestausmenetelmistä, vaan myös järjestelmien sisäisten komponenttien toiminnasta, kuten yksityiskohdista koskien sovellusten säiliömuotoja, verkkokomponentteja ja tietokantoja.

Suorituskyky- ja kuormitustestauspalvelut

Asiakkaan tarpeista riippuen suorituskykytestaus voi sisältää:

 • Kuormitustestauksen
 • Rasitustestauksen
 • Kestävyystestauksen (Soak-testaus, vakaustestaus)
 • Piikkitestauksen
 • Suorituskykytestauksen alalajeja tarpeen mukaan

Suorituskykytestausasiantuntijoillamme on tieto ja kokemus vastata asiakkaidemme tarpeisiin, koskevat ne sitten tietyn sovelluksen tai ympäristön suorituskyvyn selvittämistä tai parantamista. Tarjoamme myös avustamista suorituskykytestien määrittelemisessä, rakentamisessa tai ajamisessa osana käynnissä olevaa testausprosessia. Kunkin tehtävän tarpeesta riippuen käytämme joko avoimen lähdekoodin tai kaupallisia työkaluja.

Sogetin asiantuntijoiden tekemiin suorituskykytestaustehtäviin lukeutuvat:

 • Web-sivujen ja web-sovellusten suorituskykytestaus (asiakkaiden sisäisistä sivuista globaaleihin sovelluksiin)
 • SAP-suorituskykytestaus käyttäen SAP -Web, SAP -GUI ja eräajoja
 • Web-palvelun suorituskykytestaus mobiilisovelluksille
 • SOAP-, rest- jne. protokolliin perustuva järjestelmäkomponenttien suorituskykytestaus
 • Suorituskykytestaus käyttäen kohdejärjestelmän desktop-sovelluksen käyttäjärajapintoja
 • Korkeantason saatavuustestaus kuormituksen alla
 • Pilvipohjainen suorituskykytestaus ja pilvipohjaisten sovellusten suorituskykytestaus

Suorituskykytestaus sopii hyvin varmistamaan uusien sovellusten tai versioiden suorituskyvyn. Sitä käytetään myös verifioimaan uusia ympäristöjä, asetuksia ja laitteita. Se on lisäksi tärkeänä apuna etsittäessä keinoja parantaa järjestelmän suorituskykyä.

Suorituskykytestauksen avulla pystytään tunnistamaan aikaisessa vaiheessa ne järjestelmän komponentit, jotka eivät tule kestämään odotettua kuormaa. Suorituskykytestausta voidaan käyttää myös ennustamaan sitä, kuinka kauan nykyisen järjestelmän ohjelmisto ja laitteet pystyvät palvelemaan kasvavaa käyttäjämäärää.

Palvelun hyödyt

Suorituskykytestaus jäsennellysti tehtynä, TMap® -prosessin tukemana seuraavia hyötyjä:

 • Korkeampi järjestelmän saatavuusaste
 • Parempi loppukäyttäjäkokemus
 • Näkyvyys järjestelmämuutosten vaikutuksista suorituskykyyn
 • Kyky ennustaa, milloin järjestelmä tarvitsee uudelleenjärjestelyä
 • Faktoja arvausten sijaan koskien järjestelmän suorituskykyä

 

Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
  +358 40 550 0734