Kaksi naista kokouksessa
PALVELUT
TOIMINNALLINEN TESTAUS

Toiminnallinen testaus

Sogetin riskilähtöiset testausmenetelmät takaavat toiminnallisessa testauksessa kriittisten virheiden löytymisen hyvin aikaisessa vaiheessa projektin elinkaarta

Toiminnalliselle testaukselle asetetaan nykyisin tiukkoja vaatimuksia eri tahoilta. Sovellusten tulee toimia täysin virheettömästi asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Testaus tulee myös suunnitella ja suorittaa erittäin nopeasti ja kustannustehokkaasti, jotta IT -projekteille asetetut tehokkuusvaatimukset voidaan täyttää. Samanaikaisesti sovellukset voivat tulla yhä monimutkaisemmiksi, esimerkiksi liittymien, transaktioiden tai tuettujen alustojen määrän noustessa.

Useimmissa tapauksissa kokeneet testauspäälliköt ja toiminnalliset testaajat pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin ainakin osittain. He käyttävät usein erilaisia työkaluja mahdollisuuksia nopeuttaa testaussyklejä tai tutustuvat uusimpiin testaustekniikoihin kuten tutkivaan testaukseen. Mikäli sovellusten toiminnallisen testauksen halutaan kuitenkin tuottavan systemaattisesti tasalaatua vähin kustannuksin vieläpä siten, että liiketoiminnalle tärkeät virheet pystytään löytämään ja täysin eliminoimaan järjestelmistä, on ratkaisuna Sogetin tarjoama kokonaisvaltainen lähestymistapa toiminnallisessa testauksessa.

Sogetin toimittamana toiminnallinen testaus on järjestelmällinen, jäsennelty ja toistuva testausprosessi, joka johtaa vaadittuihin tuloksiin.

Sogeti huolehtii testauksen hallinnan, joka sisältää seuraavat palvelut:

 • Testausstrategian luonti
 • Testauksen lähestymistavan suunnittelu
 • Tuoteriskien analysoinnista varmistaen testauksen liiketoimintalähtöisyys
 • Testauksen työmääräarvioiden laatimisesta ja aikatauluttamisesta
 • Testauksen kontrollointi (monitorointi, raportointi ja muutoshallinta)
 • Testauksen lopputuotosten määrittely ja toteutus
 • Testausorganisaation johtaminen
 • Testausprosessin, menetelmien, työkalujen ja infrastruktuurin määrittely ja käyttö
 • Testauksen läpivienti ja kontrollointi koko testauksen elinkaaren ajan
 • Testauksen raportointi ja analysointi

Sogetin testausasiantuntijat luovat testitapauksia standardisoitujen testausmenetelmien avulla, sisältäen:

 • Vaatimusten ja projektidokumentaation katselmoinnin
 • Testattavuuden analysoinnin
 • Testimäärittelyjen laatimisen
 • Testitapausten laatimisen
 • Testiaineiston määrittelyn
 • Alustavan testauksen suorittamisen (nk. savutesti)
 • Testitapausten suorittamisen
 • Virheiden raportoinnin
 • Virhekorjausten testaamisen

Sogetin toiminnallisella testauksessa saavutettavat hyödyt:

 • Kriittisimmät virheet löydetään projektin aikaisessa vaiheessa
 • Testaus on kokonaisuudessaan huolellisesti suunniteltu noudattaen järjestelmällistä testausprosessia
 • Jatkuva palaute tuotteen laadusta tarjotaan systemaattisesti kehitystiimille ja eri sidosryhmille
 • Testisuunnittelu on linjassa ja laadittu perustuen projektin kokonaissuunnitelmaan lisäten testauksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
 • Testausaikataulun pitävyys ja ennustettavuus perustuen testausprosessin luotettavuuteen
 • Virheiden vähenevä määrä tuotantojärjestelmissä
 • Kustannustehokkuus perustuen luotettavaan toimitustapaan

Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
  +358 40 550 0734