cyber security
PALVELUT
TIETOTURVA

Tietoturvastrategia

Erilaisten tietoturvatuotteiden ja- palveluiden määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Organisaatioilla on usein haasteena tunnistaa heidän tilanteensa kannalta olennaisimmat kohteet resurssien optimoimiseksi.

Usein haasteena on myös tavoitetilan määrittäminen, eli esimerkiksi se, mitä tietoturvakyvykkyyksiä nyky- ja huomispäivän uhkakuvat vaativat. Onnistunut organisaation tietoturvajohtaminen edellyttää strategista ja järjestelmällistä kehittämistä.

Tietoturvakartoitukset

Sogetin tietoturvakonsultointimalli tarjoaa tuotteistetut kyvykkyydet, joilla saadaan näkyvyys nykytilasta, määritetään tavoitetila sekä laaditaan priorisoitu tiekartta nykytilasta tavoitetilaan pääsemiseen. Malli auttaa tunnistamaan haasteet, tärkeimmät kohdealueet sekä perustelee mihin ja miksi tietoturvainvestointeja kannattaa tehdä.

Tietoturvan tavoitetila

Tyypillinen haaste organisaatioille on tunnistaa tulevaisuuden uhat sekä rakentaa kyvykkyydet niiltä suojautumiseen. Sogeti panostaa osaajiensa jatkuvaan kehittymiseen, jolloin heillä on osaaminen tunnistaa sekä nyky- että huomispäivän uhkakuvat, sekä rakentaa tietoturvakontrollit niiltä suojautumiseen. Autamme myös asiakkaitamme perustelemaan sisäisesti suositellut investoinnit sekä arvioimaan niiden kustannukset ja vaikutukset.

Lisätietoa
  • Esa Törölä
    Esa Törölä
    Senior Consultant, Cyber Security Sales | Sogeti Finland
    +358 500 555 358