Tekoäly ja koneoppiminen
PALVELUT
TEKOÄLY JA KONEOPPIMINEN

Tekoäly ja koneoppiminen

Sogetin tekoälypalvelut auttavat edistämään liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvua sekä vähentämään kustannuksia.

Erottaudu kilpailijoistasi tekoälyn avulla

Muuttuvassa yhteiskunnassamme kehittyvillä teknologioilla kuten tekoälyllä on mahdollisuus edistää lähestulkoon kaikkea: miten työskentelemme, miten elämme ja miten kommunikoimme. Tuomme projekteihin vahvaa tekoälyosaamista ja työskentelemme yrityksesi rinnalla liiketoiminnan arvon kasvattamiseksi. Kansainväliset toimeksiantomme jakautuvat kolmeen osioon.

  • AI Activate on strategia- ja suunnitteluvaihe, joka ohjaa kohti tekoälyn laajempaa käyttöönottoa. Hackathonit ja valmiita AI-toiminnallisuuksia hyödyntävät prototyypit auttavat ratkaisemaan laajoja ja monimutkaisia liiketoiminnan tarpeita.
  • AI Transform on muutosvaihe, jossa olemassa olevaan liiketoimintaan yhdistetään operatiivinen huippuosaaminen. Keskitymme liiketoiminnan ja tuottavuuden kasvuun hyvän muutosjohtamisen avulla. Tavoitteena on teknologian saaminen nopeasti tuotantoon.
  • AI Re-imagine on uudistumisvaihe, jossa luodaan ja määritellään uudelleen tuotteita, palveluita, prosesseja ja mahdollisesti kokonaisia liiketoimintamalleja, tuetaan nopeaa innovointia ja tavoitellaan jopa eksponentiaalista markkinakasvua.

Miksi juuri Sogeti?

Tarjoamme muutakin kuin pelkkiä ohjelmistorobotteja, koneoppimista tai matematiikkaa. Toimintamalleissamme ihmiset laitetaan etusijalle, ja teknologian lisäksi huomioon otetaan myös yrityksesi kulttuuri, prosessit sekä data. Uskomme etiikan tärkeyteen: avoimuus ja arvot on huomioitava tekoälysovelluksissa ja -prosesseissa, jolla varmistetaan myös tarvittavan luottamuksen syntyminen tekoälyhankkeita kohtaan.

Mitä teemme parhaiten?

Sogetin tekninen osaaminen on jo luonut uusia tapoja tekoälyn hyödyntämiseen lukuisissa asioissa. Olemme eturintamassa tuottamassa teknologian avulla arvoa yrityksille ja yhteiskunnalle.

Lisätietoa

Jaakko Lehtinen
Jaakko Lehtinen
Director of Automation, AI and Analytics
+358 41 501 3917
[Missing text '/common/noimage' for 'Finnish']
Juha Tiainen
Account Manager for Automation, AI and Analytics
+358 401985256