BLOG
TESTAUS

Saavutettavuustestaus Chrome-laajennuksilla

Saavutettavuustestausta pidetään tärkeänä osana ohjelmistotestausta. Saavutettavuustestaus varmistaa, että ohjelmistosi on kaikkien ihmisten saatavilla ja käytettävissä heidän kyvyistään riippumatta.

Tämä koskee vammaisia, joilla voi olla esimerkiksi kuulon heikkenemistä, sokeutta tai värisokeutta, mutta myös vanhuksia, joiden motoriset taidot ovat heikentyneet, ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ADHD:sta ja muista mielenterveysongelmista kärsiviä. Nykyään monilla julkisilla organisaatioilla on tiukat saavutettavuussäännöt sen varmistamiseksi, että niiden julkiset palvelut ovat näiden ryhmien saatavilla. 

Saavutettavuustestaukseen ja käyttöliittymän saavutettavuuden arviointiin on olemassa monia erilaisia ​​työkaluja, mutta tässä blogikirjoituksessa haluan keskittyä kahteen: Funkifyyn ja Waveen. Valitsin nämä työkalut vertailuun, koska molemmat ovat saatavilla helppokäyttöisinä Chrome-laajennuksina. Koska useimmissa nykyaikaisissa ohjelmistoissa on web-käyttöliittymä, se tekee niistä erittäin hyödyllisiä arvioitaessa nopeasti verkkosivuston saavutettavuutta. 

Funkifylla on ainutlaatuinen lähestymistapa saavutettavuustestaukseen: sillä voidaan simuloida erilaisia vammoja, rajoitteita ja häiriöitä. Simulaattoreita on erilaisia, kuten kognitiivisten rajoitteiden, lukihäiriön, fyysisten rajoitteiden ja näkörajoitteiden simulaattoreita. Nämä voidaan laittaa päälle ja pois päältä laajennuksessa. Jos laitat esimerkiksi lukihäiriösimulaattorin päälle, kaikki verkkosivuston teksti alkaa yhtäkkiä liikkua ja mennä sekaisin. Simulaattori yrittää jäljitellä sitä, miten lukihäiriöiset näkevät maailman, ja antaa näin kehittäjille käsityksen siitä, kuinka rakentaa käyttöliittymän tekstikomponentit. 

Funkifyn muut simulaattorit toimivat samalla tavalla. Näkörajoitteiden simulaattorit antavat vaihtoehtoja simuloida ihmisiä, joilla on heikentynyt visuaalinen kontrasti (vaalentaa tai tummentaa tekstiä ja verkkoelementtejä), simuloida värisokeutta (kuviin tulee vihreä sävy päälle ja kaikki punainen poistetaan), simuloida tunnelinäköä (näyttää sivusta vain keskustan ja ympärillä mustaa). Fyysisten rajoitteiden simulaattori simuloi navigointiongelmia saamalla kohdistimen tärisemään voimakkaasti koko ruudulla. Kognitiivisten rajoitteiden simulaattori simuloi ADHD:tä pysäyttämällä jatkuvasti vierittämistäsi asiaankuulumattomilla ponnahdusikkunoilla, jotka valtaavat näytön. 

Pidän paljon Funkifyn tavasta käyttää erilaisia ​​persoonia edustamaan erilaisia ​​käyttäjiä. Olisi helppoa luoda kattava saavutettavuustestaussuunnitelma, joka perustuisi kaikkiin näihin henkilöihin ja siihen, miten he ovat vuorovaikutuksessa ohjelmiston kanssa. Tulisi kuitenkin tarkastella järjestelmällisesti kaikkia verkkoelementtejä myös oikean kontrastin, vaihtoehtoisen tekstin ja ARIA-elementtien (Accessible Rich Internet Applications) varmistamiseksi. Tässä Wave voi tulla apuun. 

Wave on perinteisempi saavutettavuustestaustyökalu. Kun sen käynnistää testattavalla verkkosivustolla, näyttää se kaikki löydetyt saavutettavuusvirheet sivupalkkiin. Wave listaa kaikki löydetyt virheet, kontrastivirheet, hälytykset, ominaisuudet, rakenneosat ja ARIA-rikkomukset. Klikkaamalla lisätietoja nähdään tulosten erittely ja kaikki virheet näkyvät kuvakkeina avoimella verkkosivulla. Kuvakkeita klikkailemalla voi navigoida näiden välillä ja kurkkia, mikä koodinpätkä aiheutti minkäkin. Siellä on myös viitesivu, joka tarjoaa tietoa virheistä ja siitä, miksi sillä on merkitystä saavutettavuudelle. 

Wave tarjoaa myös näkymän kontrastivirheistä. Napsauttamalla Kontrasti-välilehteä näkyvät kaikki kontrastivirheet luettelona ja Wave laskee myös kontrastin kaikille tekstielementeille. Se laskee tekstin ja sen taustan värien välisen suhteen ja kertoo, jos se ei ole vaaditulla tasolla eli 4,5:1 normaalille tekstille ja 3:1 suurelle tekstille. Tämä auttaa näkörajoitteisia käyttäjiä lukemaan helpommin ilman rasitusta. 

Näiden kahden työkalun, Funkifyn ja Waven, vertailu johti minut seuraavaan johtopäätökseen. Ne eivät oikeastaan ​​kilpaile keskenään niin paljon kuin luulin etukäteen, vaan tukevat saavutettavuustestauksen eri puolia. Funkify tarjoaa henkilökohtaisen saavutettavuusnäkymän ja Wave tarjoaa järjestelmällisen saavutettavuusnäkymän. 

Tutustu näihin työkaluihin ja niiden verkkosivustoihin: 

Funkify: https://www.funkify.org/ 

Wave: https://wave.webaim.org/ 

CONTACT
  • Juha Vaitilo
    Juha Vaitilo
    CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
    +358 40 550 0734