RPA kuntokartoitus
PALVELUT
ÄLYKÄS AUTOMAATIO JA RPA

RPA-kuntokartoitus

RPA-kuntokartoitus sisältää käynnissä olevien RPA-ohjelmien katselmoinnin ja arvioinnin. Lopputuloksena on havaintoihin ja haastatteluihin perustuvat automaation huippuasiantuntijoiden suositukset ohjelmistorobotiikan hallintaan liittyvistä käytännöistä, automaatiostrategiasta, automaatio-ohjelman kannattavuudesta, työnjaosta, IT-ympäristön arkkitehtuurista, lisensseistä ja dokumentaatiosta.

Palvelun sisältö

Kuntokartoituksen kesto riippuu RPA-hankkeen laajuudesta, mutta kestää yleisimmin 3-4 viikkoa. Kuntokartoitus jakautuu seuraavasti neljään osa-alueeseen:

imagejy4ja.png

 

A) Tiimit ja hallinto – RPA-organisaation ja -roolituksen arviointi

Osa-alueessa haastatellaan RPA-hankkeen avainhenkilöitä. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva asiakkaan koko automaatiohankkeesta sekä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja haasteita.

Sisältöön kuuluu muun muassa:

 • Liiketoiminnan odotukset ja tavoitteet
 • Työskentelytavat: tiimit, yhteistyö ja hallinto
 • Kehitysmenetelmät ja -käytännöt
 • RPA-työkalut ja -lisensointi
 • Tulevaisuuden suunnitelmat
 • Automaatiokohteet ja ideoiden käsittely
 • Hankkeen kannattavuus

B) Prosessit, koodi ja ylläpito – Automatisoitujen prosessien arviointi

Osa-alueessa haastatellaan automaatio-ohjelman teknisiä henkilöitä, kuten johtavia automaatiokehittäjiä ja automaatiotuotannon ja -alustan vastuuhenkilöitä. Haastatteluiden lisäksi tarkastellaan automatisoituja prosesseja sekä niiden ylläpito- ja valvontajärjestelyitä. Lisäksi käydään läpi nykyistä automaatiodokumentaatiota kuten prosessi- (PDD) ja ratkaisumäärittelyitä (SDD).

Sisältöön kuuluu muun muassa:

 • Robottien aikataulutus
 • Käyttöasteet
 • Automaatiotuotanto ja -valvonta
 • Vikahistoria
 • Palvelu- ja muutospyyntöhistoria
 • Raportointi
 • Robottien käyttöönottomalli
 • Käyttöoikeudet
 • Dokumentointimenetelmät

C) Palvelimet ja infrastruktuuri – Automaatioalustan infrastruktuurin arviointi

Osa-alueessa haastatellaan automaatioalustan ja automaatiopalvelutuotannon avainhenkilöitä ja katselmoidaan nykyisen tuotantoalustan arkkitehtuuria.

Sisältöön kuuluu muun muassa:

 • Katselmoidaan automaatioalusten tekniseen toteutukseen, toimivuuteen ja tietoturvaan liittyviä asioita
 • Tuotantoalustan hallinta
 • Ohjelmistorobottien käyttöönottomalli ja skaalaus
 • Tietoturva- ja sovelluspäivitykset
 • Sovelluspalvelimien valvonta
 • Robottien käyttäjätilit ja kirjautumismallit

D) Dokumentaatio – RPA dokumentaation arviointi

Osa-alue keskittyy automaatio-ohjelman dokumentaatioon. Asiakkaan dokumentaatiota verrataan Sogetin suosittelemiin ja kehittämiin parhaisiin käytäntöihin.

 

Lisätietoa

Jaakko Lehtinen
Jaakko Lehtinen
Director of Automation, AI and Analytics
+358 41 501 3917
[Missing text '/common/noimage' for 'Finnish']
Juha Tiainen
Account Manager for Automation, AI and Analytics
+358 401985256