Artificial Data Amplifier
PALVELUT
TEKOÄLY JA KONEOPPIMINEN

Artificial Data Amplifier

Tekoälyn uskotaan lisäävän liiketoiminnan tuottavuutta vähintään 40 %, mutta tekoälyn kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatii dataan liittyvien haasteiden ratkaisemista.

Tieto on korvaamaton liiketoiminnan voimavara. Sopivan tekoälymallin avulla tietoa on mahdollista käyttää esimerkiksi asiakasprofiilien ymmärtämiseen, trendien etsimiseen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Tarkkojen ja ketterien tekoälymallien kehittäminen vaatii kuitenkin valtavia määriä dataa. Se on haaste sekä datan laadun että määrän näkökulmasta. Lisäksi tiukat määräykset, erityisesti yleinen tietosuoja-asetus GDPR, rajoittavat arkaluonteisen datan kuten asiakastietojen käyttöä.

ADA – Artificial Data Amplifier

Ohjelmistojen testausta varten on usein vaikeaa saada hyvälaatuista testidataa. Jopa oikeaa asiakastietoa saatetaan joutua käyttämään, jolloin vaarana on tietosuojalainsäädännön rikkominen ja vakavat taloudelliset seuraamukset.

Yleisen tietosuoja-asetuksen aiheuttamat haasteet saivat meidät toteuttamaan ratkaisun synteettisen tiedon tuottamiseen. Artificial Data Amplifier (ADA) tuottaa realistista ja käyttökelpoista dataa todellisten tietoaineistojen perusteella. Tieto on kuitenkin täysin synteettistä, eikä aiheuta tietosuojalainsäädännön rikkomisen riskiä.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Synteettisen datan vaikutus

ADA tuottaa synteettistä dataa hyödyntämällä edistynyttä syväoppimista. Otos todellisesta tietoaineistosta syötetään tekoälymalliin, joka luo uutta synteettistä tietoaineistoa. Luotu aineisto vastaa tilastollisesti tarkasti alkuperäistä aineistoa. ADA:lla luotu data säilyttää alkuperäisen tiedon ominaisuudet, kuten korrelaatiot ja jakaumat, joten se toimii koneoppimismalleissa yhtä hyvin kuin todellinenkin data. Siksi synteettistä aineistoa voi helposti käyttää oikean datan korvikkeena.

Kuin oikeaa tietoa, mutta ilman riskiä

Monet organisaatiot anonymisoivat asiakastietonsa vastatakseen tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin. Koneoppimismenetelmät pystyvät kuitenkin tunnistamaan datasta jopa 99,98 % anonymisoiduista yksilöistä. Synteettinen data sen sijaan tuntuu ja näyttää todelliselta, mutta ei aiheuta vastaavaa tietoturvariskiä.

Lisätietoa

Jaakko Lehtinen
Jaakko Lehtinen
Director of Automation, AI and Analytics
+358 41 501 3917
[Missing text '/common/noimage' for 'Finnish']
Juha Tiainen
Account Manager for Automation, AI and Analytics
+358 401985256
Joonas Vauhkonen
Joonas Vauhkonen
Consultant
+358406584453