TMap
KONSULTOINTIPALVELUT
LIIKETOIMINTALÄHTÖINEN TESTAUS (TMAP)

Liiketoimintalähtöinen testaus (TMAP)

Sogetin testausratkaisuissa avaintekijänä on maailmanlaajuisesti tunnettu testauksen lähestymistapa TMAP, joka on liiketoimintalähtöinen ja riskipohjainen metodi rakenteelliseen ohjelmistotestaukseen. Tämä metodologia on suunniteltu havaitsemaan ja ratkaisemaan yleisimmät ongelmat laadussa, ajankäytössä ja kustannuksissa koko sovelluksen elinkaaren aikana.

Interaktiivinen malli

TMAP

Testaus on osa tietojärjestelmien laadunvarmistusta, mutta me näemme sen myös osana riskienhallintaa. Puutteellisten tai virheellisten järjestelmien yritykselle aiheuttamat riskit ja niistä aiheutuvat vahingot voidaan minimoida tehokkaasti kun testauksen tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja testauksessa sovelletaan Sogetin TMAP -metodologioiden parhaita käytäntöjä. Tämä johtaa nopeampaan testauksen läpivientiin ja jopa huomattaviin kustannussäästöihin, sekä mahdollistaa testauksen jatkuvan kehittämisen. TMap -metodologioiden käytäntöjä voidaan soveltaa kaikissa projekteissa riippumatta teknologiasta, liiketoiminta-alueesta tai projektimallista.

Ilman yhteisesti sovittuja toimintatapoja testauksen tavoitteet ja painopistealueet jäävät usein sopimatta. Tällöin testauksen suunnittelu ja seuranta sekä järjestelmän laatutason arvioiminen tuntuvat sekavilta ja ylimääräisiltä tehtäviltä, jotka usein tehdään vain jos muilta töiltä ehditään. Toisaalta liian kankeat käytännöt testitapausten suunnittelussa ja testauksessa vievät helposti koko huomion ja tekevät työstä puuduttavaa.

Testauksen suunnittelussa keskitytään liian usein vain toiminnallisuuden testaukseen. Kuitenkin esimerkiksi suorituskyky ja käytettävyys ovat alueita, joiden puutteet voivat potentiaalisten asiakkaiden mielestä tehdä palvelusta käyttökelvottoman. Tietoturvariskien olemassaolon tietää tänä päivänä varmasti jokainen, mutta kuinka moni panostaa riittävästi sen testaamiseen? Monia palveluja halutaan tarjota vuorokauden ympäri, joten niiden saatavuus on turvattava ja testattava. TMAP-mallia noudatettaessa kaikki asiakkaalle tärkeät alueet otetaan huomioon testauksen suunnittelussa.

TMAP-palvelumme

Palveluihimme sisältyy: 

 • Testipäällikkömme varmistavat testien oikean laajuuden ja oikeat painopistealueet soveltamalla TMAP-mallista kuhunkin asiakasprojektiin sopivia käytäntöjä. He myös sopivat oikean työnjaon toimittajan ja tilaajan välille laadunvarmistusta ja testausta koskevissa asioissa. Malli sopii kaikkiin projekteihin ja siitä on variaatioita mm. ketterää testausta ja end-to-end –testausta varten
 • Testaajamme varmistavat testauksen oikean kattavuuden soveltavat ammattimaisesti testitapausten suunnittelutekniikoita. Lähtökohtana kattavuuden suunnittelulle on liiketoiminnan riskeistä tehty analyysi.

Merkittävät hyödyt

Tärkeimmät hyödyt Sogetin riskipohjaisesta testauksen lähestymistavasta ovat:

 • Vähemmän liiketoimintaa haittaavia järjestelmävirheitä tuotannossa
 • Helposti seurattava, ennustettava ja mitattava testauksen suunnittelu ja läpivienti
 • Oikea, liiketoimintariskien analysointiin perustuva testauksen kattavuus
 • Täsmällinen raportointi järjestelmän laatutasosta
 • Realistinen kuva järjestelmän puutteiden ja virheiden aiheuttamista liiketoimintariskeistä

TMAP:lle omistettu verkkosivu

Käy myös katsomassa TMAP:in omat (englanninkieliset) sivut. Sivuilta löytyy paljon informaatiota, ja voit ladata sieltä erilaisia artikkeleita ja käytännön dokumentteja (esim. tarkistuslistoja).

 

Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
  +358 40 550 0734