Yrityksen sitovat tietosuojasäännöt

Capgemini Group – Yrityksen sitovat tietosuojasäännöt

Rekisterinpitäjälle & Henkilötietojen käsittelijälle

Capgemini Group (Capgemini) on konsultoinnin, tietotekniikkapalveluiden ja digitaalisen muutoksen edelläkävijänä innovaation etulinjassa tarttumassa asiakkaidensa mahdollisuuksiin pilvipalveluiden, digitaalisuuden ja alustojen kehittämisessä. Rakentamalla sen 50-vuotista perintöä sekä vahvaa alan asiantuntemusta, Capgemini mahdollistaa yritysten liiketoiminnallisten päämäärien toteuttamisen laajalla palveluvalikoimalla ulottuen strategiasta toimenpiteisiin. Tästä syystä Capgemini käsittelee suuria määriä Henkilötietoja.

Capgemini on sitoutunut suojaamaan kaikkea sen toiminnan puitteissa annettuja Henkilötietoja Rekisterinpitäjänä sekä Henkilötietojen Käsittelijänä. Kansainvälisenä konsernina, jolla on yksiköitä yli 40 maassa, Capgeminille on tärkeää, että informaatio siirtyy vapaasti ja turvallisesti. Yhtenä syynä yritystä sitovien sääntöjen (BCR-ohje) käyttöönottamiseksi on ollut tarjota Henkilötiedoille asianmukainen suoja informaation siirtyessä konsernin sisällä. Yhtiön sitovat säännöt on ensimmäisenä hyväksynyt Ranskan tietosuojaviranomainen CNIL vuoden 2016 maaliskuussa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä oikeudellisella tietosuojalla sekä tietoturvalla on Capgeminin jokaiselletytäryhtiölle ratkaiseva merkitys. Taloudelliset ja maineelliset riskit ovat korkeat.

Juuri tästä syystä Capgeminin BCR-ohjetta ei tulisi tulkita vain mekanismina Henkilötietojen siirroille, vaan kattavana Henkilötietojen käsittelyn kehyksenä, joka määrittää osoitusvelvollisuutemme Henkilötietojen käsittelyssä.

Capgeminin BCR-ohje ei siten ainoastaan määrittele periaatteita, joita sen tulee noudattaa Henkilötietojen käsittelyssä, vaan se on tarkoitettu tarkentamaan menettelytapoja, joilla se varmistaa tietosuojasääntelyn noudattamisen, erityisesti Yleisen tietosuoja-asetuksen, EU 2016/679 (GDPR), noudattamisen.