Automaatio

Sogetilla ammatissa kehittymiseen kannustetaan ja sitä tuetaan

Matti Koskimies

Kuvaile itseäsi kolmella sanalla:
Positiivinen ja ratkaisukeskeinen laadunvaalija

Kerro taustastasi:
Olen tietotekniikka-alan sekatyömies ja tähänastisella urallani työskennellyt ohjelmoijana, testaajana, tutkijana, tuntiopettajana - ja nyt parhaillaan Sogetilla testiautomaatiokonsulttina. Ennen Sogetille tuloa työskentelin pitkään pienessä startup-yrityksessä kehittämässä kotimaista verkkokauppa- ja kotisivupalvelua. Pienessä ja ketterässä firmassa työskentelyn parhaita puolia olivat etenkin työnkuvan monipuolisuus ja se, että asioihin pääsi todella vaikuttamaan. Tältä pohjalta sitten, kun uralla eteenpäin siirtyminen tuli ajankohtaiseksi, päätin etsiä työtä, jossa pääsisin haastamaan itseäni monipuolisesti. Näin päädyin konsultin uralle. Enkä ole päätöstä katunut, sillä uuden oppimista ja erilaisia haasteita on todella riittänyt!

Urani Sogetilla:
Aloitin Sogetilla kesällä 2016 ja onnekseni pääsin heti kiinnostavaan asiakasprojektiin, jossa olen parhaillaan ollut reilun vuoden verran. Toimeksiantajani on suuri finanssialan toimija, joka on parhaillaan suorittamassa mittavaa järjestelmäuudistushanketta. Pääasiallinen tehtäväni projektissa on kehittää ja ylläpitää testiautomaatiota, sekä tehdä integraatio- ja järjestelmätestausta. Olen projektissa päässyt myös arvioimaan ja toteuttamaan uusien työkalujen käyttöönottoa ja päätyöni ohella olen muun muassa toiminut tiimimme scrum masterina ja kuormitustestaajana. 

Mistä olet erityisen innostunut työssäsi?
Ohjelmistotestaukseen liittyy paljon rutiinimaista regressiotestausta, joka on ihmisen tekemänä virhealtista, puuduttavaa ja vie valtavasti resursseja. On todella motivoivaa saada automatisoitua tätä työtaakkaa niin, että testaajan aikaa voidaan vapauttaa esimerkiksi testisuunnitteluun ja tutkivaan testaamiseen. Kiinnostavaa työstä tekee myös sen arviointi, eli se mitä asioita testauksesta kannattaa ylipäätään automatisoida. Lisäksi on mielenkiintoista ratkoa perinteisiä, kaikkeen ohjelmistokehitykseen liittyviä ongelmia, kuten miten tuottaa mahdollisimman selkeää ja ylläpidettävää lähdekoodia. 

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Työpäiväni sisältää tyypillisesti uusien testitapausten automatisointia, vanhojen ylläpitoa sekä manuaalista integraatio- ja järjestelmätestausta. Myös testisuunnitelmien ja -tulosten sekä vikalöydösten raportointi ja testidatan luonti ovat osa perustyötä.  Testiautomaatio käsittää sekä rajapintojen että käyttöliittymätason testien automatisointia, jotka tehdään Java-pohjaisilla JBehave ja Selenium -työkaluilla.  Suuren asiakasorganisaation ollessa kyseessä, myös kommunikointi eri sidosryhmien välillä vie oman siivunsa työpäivistä.

Miksi valitsit Sogetin?
Sogetilla taloon tuleminen, uudessa projektissa aloittaminen ja ylipäätään kaikki käytännön asiat ovat alusta saakka toimineet erittäin mallikkaasti. Sogetilla ammatissa kehittymiseen kannustetaan ja sitä tuetaan muun muassa talon omilla kursseilla, joita on jatkuvasti tarjolla. Kaikkein eniten Sogetilla työskentelyssä olen kuitenkin arvostanut sitä, että täällä hyvin tehty työ ei jää huomaamatta, vaan siitä annetaan tunnustusta.

 

Kuulostaako hyvältä?

Uskomme, että yhdistelmä erilaisia ihmisiä ja heidän ideoitaan on paras tapa kehittyä ja menestyä.
Katso avoimet työpaikkamme

Kuulostaako hyvältä?

Uskomme, että yhdistelmä erilaisia ihmisiä ja heidän ideoitaan on paras tapa kehittyä ja menestyä.
Katso avoimet työpaikkamme