BLOG
TESTAUS

World Quality Report 2022–23: Laatu on avainasemassa, kun ohjelmistokehityksen tahti kiihtyy

Kun ohjelmistokehitystä ja julkaisuja tehdään yhä lyhyemmissä sykleissä, tulee laadunhallinnasta entistä tärkeämpää, kertoo tuore kansainvälinen raportti.

Jo neljättätoista kertaa julkaistu World Quality Report paneutuu laadun merkitykseen ohjelmistokehityksessä. Capgeminin ja Sogetin yhdessä Micro Focuksen kanssa tekemään raporttiin on haastateltu alan ammattilaisia yli 30 maasta, ja vastaajien joukossa on myös 179 pohjoismaista toimijaa.

Raportti osuu aikaan, jolloin digitaalisten alustojen kehitys, sovellusten modernisointi ja siirtymä pilveen on kiivaampaa sekä sijoitukset data-analytiikkaan ja datanhallintateknologioihin suurempia kuin koskaan.

Tässä tilanteessa on selvää, että laadun ja testauksen ammattilaisilla, kuten myös teknologialla ja datalla, on ratkaiseva rooli. Nopeutta ei voi olla ilman laatua. Tämän päivän loppuasiakas odottaa palveluilta entistä korkeampaa laatua, oli hän sitten sisäisiä järjestelmiä hyödyntävä työntekijä, mobiilisovellusta käyttävä kuluttaja tai autonomiseen ajoneuvoon astuva kuljettaja. Ei olekaan yllätys, että raporttimme mukaan laatu on tällä hetkellä korkealla sekä yritys- että IT-johdon agendalla.

Uusi teknologia vaatii uudenlaista lähestymistapaa

Tämän vuoden raportissa esiin nousevat etenkin uudet teknologiat, kuten lohkoketjut ja virtuaalitodellisuus, joiden yleistyminen vaikuttaa suoraan laadunhallinnan ammattilaisten työhön. Uusi teknologia vaatii uudenlaista lähestymistapaa, uusia testauskeinoja sekä uusia laadunvarmistustuksen tapoja. On mielenkiintoista seurata, mihin kehityskulku johtaa tulevina vuosina.

Toinen raportissa esiin nostettu ja varsin looginen trendi on IT:n vastuullisuus. Kyselyyn osallistuneet yritykset ymmärtävät, että vastuullisten toimintatapojen omaksuminen ei riitä, vaan IT:n vastuullisuus on myös todennettava. Ympäristöjen tehostamisessa ja resurssien käytön optimoinissa laatuajattelulla on tärkeä rooli. Seuraava askel on tehdä IT:n vastuullisuudesta läpinäkyvämpää, sillä siinä on vielä tehtävää. Vain 54 prosenttia organisaatioista kertoo testaavansa resurssitehokkuutta ja sama prosenttimäärä testaavansa energiatehokkuutta.

Ketterä laadunhallinta tärkeässä roolissa

Kun muutoksen tahti jatkuu kiivaana, Agile ja DevOps lyhentävät läpimenoaikaa ja mahdollistavat julkaisutahdin tiivistämisen. Entistä nopeampi julkaisutahti ei kuitenkaan auta, jos ohjelmistojen laatu ei ole riittävä. Tämä edellyttää jatkuvaa ketterää laadunhallintaa, jonka tuella kaikki tiimin jäsenet voivat toimittaa riittävää tai sitäkin korkeampaa laatutasoa nopeammin. Näin viime vuosina todistamamme siirtymä Agileen ja DevOpsiin totisesti kantaa hedelmää. Raporttimme mukaan 64 prosenttia vastaajista kokee, että Agile ja DevOps ovat parantaneet toimitusten oikea-aikaisuutta, ja 61 prosenttia kertoo niiden parantaneen asiakaskokemusta.

Laatu- ja testausmaailmassa automaatio ei ole mitään uutta, mutta silti vain noin puolet DevOps-tiimeistä kokee hyötyvänsä automaatiosta. Lisäksi 40 prosenttia kyselyymme vastanneista uskoo, että testidatan manuaalinen toimittaminen on edelleen yksi suurimmista esteistä sille, että testidata saadaan aidosti osaksi jatkuvia integraatio- ja toimitusputkia.

Syy tähän on strategian ja tavoitteiden puutteellisuus. Se osaltaan selittää, miksi niin monet kokevat, ettei automaatiosta saada irti nopeuden ja kasvaneen resilienssin kaltaisia hyötyjä. Jos tiimien halutaan jatkossakin vastaavan liiketoiminnan ja asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin, automaation ja älykkäämmän ympäristönhallinnan täytyy tuottaa parempia tuloksia. Kuten raporttimme osoittaa, siinä onnistumiseen vaaditaan oikeita osaajia, joilla on käytössään oikeat työkalut, sekä oikeanlaiset kriteerit onnistumiselle.

Datan laadusta tulee entistä keskeisempää

Tämän vuoden World Quality Reportissa sukelletaan myös laadunhallinnassa käytettyyn dataan, jonka turvallinen ja varma tuottaminen on yhä keskeisempää. Kaikki organisaatiot nojaavat yhä vahvemmin dataan päätöksenteon tehostamisessa myös laadun ja testauksen alalla. Tämän takia datan laatu ja kyky hallita tätä laatua ovat entistä tärkeämpiä. Esimerkiksi tekoäly-ympäristössä tulosten laatu on vahvasti riippuvainen datan laadusta. Raporttimme mukaan datan validointia pidetään tärkeänä askeleena, ja 44 prosenttia vastaajista uskoo, että sen merkitys tulee kasvamaan entisestään.

Suomalaista lukijaa kiinnostanee myös raportin liite, jossa paneudutaan laadunhallintaan Pohjoismaissa. Meillä edellä esiteltyjen globaalien trendien lisäksi tärkeässä roolissa ovat ei-toiminnallinen testaus sekä turvallisuus, jonka merkitykseen on viimeistään havahduttu kyberhyökkäysten vanavedessä.

Olipa kyse laadunhallinnan uusista näkökulmista, uudesta teknologiasta, vastuullisuudesta tai automaatiosta, tuore World Quality Report osoittaa, kuinka laadun kasvaneeseen kysyntään voi vastata hyödyntämällä uusia teknologisia edistysaskelia. Näin organisaatiot voivat tuottaa arvoa ja reagoida muutoksiin nopeammin. Asioiden ytimeen porautuvat, fiksummin testaavat ja syvällisesti asiaa ymmärtävät tiimit ovat laadunhallinnan ytimessä.

 

Juha Vaitilo
Juha Vaitilo
CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
+358 40 550 0734

 

World Quality Report

The latest World Quality Report (WQR) from Capgemini and Sogeti, in partnership with Micro Focus, is a reflection of the rapid pace of change in the software development and release cycles.

Download the report

World Quality Report

The latest World Quality Report (WQR) from Capgemini and Sogeti, in partnership with Micro Focus, is a reflection of the rapid pace of change in the software development and release cycles.

Download the report