A book
MEDIA
INFOMATERIAALIT

Infomateriaalit

Täältä löydät Sogetia ja useimpia palvelujamme koskevaa aineistoa, jonka voit helposti ladata koneellesi. Lyhyt teksti kertoo esitteen sisällön.

Software Control Testing

Yksi aktiivisimmista toiminta-alueistamme nykyään sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti on Software Control Testing (SCT), ohjelmistojen kontrollitestaus. Yritysten kasvava paine kehittää uusia IT-järjestelmiä yhä nopeammin saa aikaan sen, että yhä useammat tunnustavat riittämättömien testausmenetelmien aiheuttaman riskin.

Lataa esite (pdf). 

Testien automatisointiin TMap® − TAKT® − entistä nopeampaa ja parempaa testausta

Ulkomaailman vaatimukset nopeammista toimituksista ja useammista tuetuista järjestelmävaihtoehdoista ovat johtaneet kehitystyökaluihin ja –menetelmiin, jotka ovat radikaalisti tehostaneet IT-järjestelmien kehitystä. Tämä taas on tehnyt testivaiheesta tärkeämmän kuin koskaan aikaisemmin. Voit tehdä testiprosessistasi entistä tehokkaamman rakenteelliseen lähestymistapaan perustuvalla testin automatisoinnilla, kuten TMap®-menetelmällä ja oikein valitulla testityökalulla.

Lataa esite (pdf).

Scrum-testaus heti alusta - rakenna järjestelmiä, joilla on oikea laatu jo ensimmäisestä päivästä alkaen

Yhä useammat yritykset huomaavat ketterien menetelmien olevan tehokkaita. Tällaisten menetelmien kärkeä on Scrum. Kun ajatellaan yrityksen ja liiketoiminnan arvon lisäämistä, tarjoavat nämä menetelmät oikeaa tuotelaatua sekä vastaavat entistä nopeammin markkinoiden vaatimuksiin. Ketterä ajattelutapa asettaa vaatimuksia kehitysprosessille, jossa on voitava käsitellä kehitysvaiheessa lähetettyjä muutoksia ja toimittaa toimivia ratkaisuja lyhyinä iteraatioina/pyrähdyksinä.

Lataa esite (pdf).

SAP testaus – Rajoita riski monimutkaisten SAP-sovellusten ja –integrointien käyttöönotossa

Yhä useammat SAP-ratkaisuja käyttävät yritykset ymmärtävät ammattimaisen lähestymistavan merkityksen testauksessa. Kun valittujen SAP-ratkaisujen monimutkaisuus ja riippuvuus toisistaan kasvaa ajan kuluessa, lisääntyvät riskit keskeyttää liiketoiminnan prosesseja samassa suhteessa. Ammattimainen testaus on yksi tehokkaimmista tavoista rajoittaa nämä riskit hyväk-syttävälle tasolle ja varmistaa luotettavat IT-ratkaisut.

Lataa esite (pdf). 

TMap® − sinulle, joka haluat testivoittajaksi

Testaamalla tietojärjestelmät paremmin, yrityksesi voi saavuttaa huomattavia säästöjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sogeti Suomi julkistaa nyt ohjelmistotestauksen TMap–menetelmän, joka on jo suuri kansainvälinen menestys. Tämä selkeästi määritelty ja jäsennetty menetelmä on alun perin kehitetty Hollannissa, jossa se on ollut testausstandardin asemassa jo vuosia. Menetelmää käytetään ympäri maailmaa.

Lataa esite (pdf). 

TPI® – Testausprosessien parannus – Sopeuta testausprosessisi yrityksesi tavoitteisiin

Tehokas ja valvottu testausprosessi auttaa varmistamaan IT-järjestelmiesi laadun rajoitetussa ajassa ja edullisesti. Sogetin TPI® NEXT -mallin avulla voit arvioida nopeasti nykyisen testausjärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi saat konkreettisia ehdotuksia testausprosessin parannuksista yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. TPI on maailman johtava toimintamalli tällä alueella.

Lataa esite (pdf). 

Managed Testing Services (MTS) – Anna meidän ottaa vastuu kaikista testimenetelmistäsi

Tunnistatko tilanteen? Sovellusten huono laatu, pitkä tuotantoonsiirtoaika, suuret kustannukset, kalliit työkalut, hajanainen testiinfrastruktuuri ja testiasiantuntemussekä ennakoimattomat testiprojektit. Älä epäröi. Näin ei tarvitse olla.

Lataa esite (pdf). 

PointZERO®

Maailma ympärillämme on haastava. Liiketoimintaratkaisujen täytyy tuottaa todellista liiketoiminta-arvoa ja johtaa kiistattomaan menestykseen.

Lataa esite (pdf).

Lisätietoa
  • Juha Vaitilo
    Juha Vaitilo
    CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
    +358 40 550 0734