DataCenter
PALVELUTOIMITUKSET
TESTING CENTERS OF EXCELLENCE

Testing centers of excellence

Keksiikö yritykseksi testauksen aina uudestaan ja uudestaan? Monen yrityksen laatu ei parane, vaikka se olisi investoinutkin mittavasti laadun ammattilaisiin, prosesseihin ja työkaluihin. Testing Center of Excellence tarjoaa yhtenäisen, hallitun ja rakenteellisen tavan laadun parantamiseen projektista projektiin.

Perinteinen laadunvarmistus on paineen alla

Monet yritykset eivät pysy mukana alati muuttuvien markkinoiden muutoksessa, joita syntyy uusien teknologioiden ja sovellusten kautta. Laadunvarmistukselle tämä tarkoittaa:

Vähän tai ei ollenkaan näkyvyttä sovelluksen laatuun projekteissa, joten käyttöönottopäätökset perustuvat epätäydelliseen tietoon.

Ei pystytä täydellisesti kontrolloimaan tai mittaamaan sovelluksen laatua, mikä johtaa korkeisiin käyttökustannuksiin ja myöhästyneisiin aikatauluihin.

Tiimeillä ei ole tarvittavia työkaluja, joilla jakaa ja uudelleen käyttää taitoja ja tietoa.

Virtuaalinen ja keskitetty komentokeskus

Testing Center of Excellence vähentää yrityksen painolastia, sillä sen avulla pystytään standardisoimaan ja teollistamaan testaustoiminnot.

Käytämme standardisoitua testimetodologiaamme (TMap) ja integroimme HP Application Lifecycle Management (ALM) -teknologiaa, jotta pystymme tarjoamaan kattavan ohjelmistoympäristön, jakamaan resursseja sekä takaamaan seurattavuuden.

Testing Center of Excellence tarjoaa seuraavia etuja:

 • Testiresurssien optimoitu käyttö: laadunvarmistuksen budjetti, työkalut, ympäristöt ja ihmiset.
 • Nopeampi time-to-market aika: testaukseen menevä aika vähenee 30% ja testiautomaation 50-70%.
 • Kustannustehokkuus: tyypillisesti säästetään resursseihin menevistä kuluista 35% kolmen vuoden aikana
 • Sovelluksien laatu ja suorituskyvyn optimointi: vähentää riskien todennäköisyyttä ja mittavien virheiden ilmentymistä alle 2%. Tämä näkyy suoraan asiakkaalle parantuneena käyttökokemuksena.
 • Tiukempi yhteensovittaminen: laadun ja liiketoiminnan tarpeiden yhteensovittaminen KPI:den määrittämisen ja mittaamisen avulla.
 • Ketteryyden lisääntyminen: Reagoiminen paremmin uusiin liiketoiminnallisiin haasteisiin ja laatutiimin ajan kohdistaminen prioriteettien mukaisesti.

Suunnittelemme, toteutamme ja otamme käyttöön asiakkaan Test Center of Excellence:n. Käytämme vaiheittaista lähestymistapaa ja integroimme HP Application Lifecycle Managementin pitäen koko ajan huolta siitä, että muutosprosessi on yhdenmukainen asiakkaan valmiusasteen ja liiketoimintatavoitteiden kanssa.

Lataa esitteemme (vain englanniksi): When testing gets better, business runs smoother.

Lisää laadunvarmistuksen tehokkuutta ja näkyvyyttä sovelluksessa.

Sogeti työskentelee yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaakseen yhteensopivan palvelun käyttäen:

 • Strateginen konsultointi: arvioimme asiakkaan valmiusasteen ja kehitämme asiakkaan liiketoiminnan mukaiset suunnitelmat.
 • Testiprosessien konsultointi: käytämme TPI:ta arvioidessamme asiakkaan kypsyysastetta sekä neuvomme sen pohjalta suorituskykyä jotta pystymme seuraamaan prosessin kehitystä.
 • Testauksen johtaminen, tekninen työ ja toteutus: testauksemme kattavuus mahdollistaa testiautomaation koko tuotteen elinkaaren aikana. Tähän sisältyy toiminnallisuuden, infrastruktuurin, suorituskyvyn, tietoturvan, pakettiohjelmistojen, migraation ja end-to-end testauksen sekä testing-as-a-service.
 • Hallinnoidut testauspalvelut (MTS): välitämme asiakkaalle MTS-resurssit tarvittavilla taidoilla, oikeaan paikkaan oikeaan aikaan parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi.

Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
  +358 40 550 0734