Mies kirjoittaa liitutauluun
KONSULTOINTIPALVELUT
LAADUNVARMISTUKSEN JA TESTAUKSEN KEHITTÄMINEN

Laadunvarmistuksen ja testauksen kehittäminen

Sogeti kehittää laadunvarmistuksen ja testauksen prosesseja liiketoimintalähtöisesti. Tällöin muutokset ovat aidosti hyödyllisiä tukemalla organisaatiosi tavoitteita.

Nykyisin IT-organisaatioiden strategia tai toimintasuunnitelma perustuu yrityksen strategian asettamiin tavoitteisiin. Tällöin IT:stä tulee liiketoimintalähtöinen ja myös sen tärkeimpien prosessien tulee olla liiketoiminnan tavoitteisiin linjattu. Myös laadunvarmistuksen ja testauksen prosessien tulee olla IT:n avainprosesseina liiketoimintalähtöisiä.

Sogetin TPI ja TMAP -mallit täyttävät liiketoimintalähtöisyyden vaatimukset arvioitaessa testausprosesseja jo niitä kehitettäessä.

Mikäli laadunvarmistuksen ja testauksen prosessit eivät ole kunnossa, se näkyy usein projektin viivästymisenä, kustannustason nousuna tai virheiden pääsynä tuotantojärjestelmiin.

Palvelutyypit

Teemme laadunvarmistuksen ja testauksen kehittämistä eri asiakkaille, jotka edustavat eri liiketoiminta-alueita. Sogeti kehittää testausta kaikissa toimintaympäristöissä ja riippumatta siitä, mitä testausmetodologioita asiakkaallamme on jo käytössä.

Toteuttamamme testausprosessit sisältävät muun muassa vaiheen, jossa projektin alussa järjestelmän julkaisuvaiheeseen liittyviä teknisiä liiketoimintariskejä analysoidaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Kehittämisemme kattaa kaikki testauksen avainalueita, kuten esimerkiksi testauksen suunnittelun, suorittamisen ja raportoinnin, sekä vaatimusten katselmointiprosessin.

Palvelun tyypilliset vaiheet

 • Aloitamme projektin tyypillisesti arvioimalla ensin testausprosessin nykytason ja mahdolliset ongelmakohdat Sogetin tunnustetulla ja hyväksi havaitulla testausprosessin arviointityökalulla, TPI-menetelmällä
 • Analysoimme tarkasti arvioinnin tulokset erityisesti liittyen löydöksiin, jotka kertovat mahdollisuuksista parantaa nykyistä testausprosessia ja laadunvarmistuksen käytäntöjä
 • Luomme projektisuunnitelman, jossa kuvataan kuinka testauksen kehitysprojekti viedään hallitusti läpi menestyksekkäästi. Kuuntelemme tarkoin asiakkaan kommentteja ja lopuksi ohjausryhmä hyväksyy suunnitelman
 • Luomme testiprosessin tai siihen suunnitellut muutokset, jossa voimme käyttää apuna Sogetin kehittämää kokonaisvaltaista testauksen viitekehystä, TMAP-menetelmää
 • Kaikki suunnitellut ja toteutetut projektin tuotokset käydään läpi asiakkaan avainhenkilöiden kanssa yhteisissä työpajoissa. Muokkaamme tällöin yhdessä asiakkaan edustajien kanssa testauksen lähestymistapaa, jotta siitä tulee mahdollisimman sopiva asiakkaan ympäristöön
 • Lopuksi huolehdimme myös muutosten läpiviennistä asiakasorganisaatiossa. Yleensä tämä vaihe aloitetaan pilottihankkeissa ennen täyttä käyttöönottoa

Hyödyt asiakkaalle

 • Testauksen laadun parantuessa ja sen perustuessa liiketoimintariskien hallitsemiseen voidaan tehokkaammin välttyä kriittisiltä virheiltä tuotantojärjestelmissä
 • Riippuen organisaatiokohtaisista liiketoiminnan tavoitteista, testauksen kustannukset voivat vähentyä ja tulla paremmin hallittaviksi tai järjestelmien tuotantoon siirtyminen voi aikaistua (time to market)
 • Asiakas saa objektiivisen asiantuntija-arvion testauksen käytäntöjen ja testausprosessin nykytilasta liiketoimintatavoitteisiin nähden
 • Teemme vaiheistetun suunnitelman siitä, mitä parannuksia laadunvarmistuksen ja testauksen käytäntöihin ja prosesseihin tulisi tehdä
 • Asiakas saa täysin uuden tai muokatun testiprosessin, joka tukee täysin organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita
 • Ketterissä kehityshankkeissa keskitymme parantamaan testauksen joustavuutta ketterän testauksen keinoin
 • Lisäksi testausprosessista tulee helpommin hallittava, läpinäkyvämpi ja ennustettavampi tukien onnistuneita projektitoimituksia

Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
  +358 40 550 0734